Manual de l’observador

Eina de consulta i de formació per al col·lectiu de col·laboradors de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM), editat amb la finalitat d’unificar els criteris que identifiquen els fenòmens meteorològics i resoldre dubtes i ambigüitats comuns en la seva interpretació.

El manual s’estructura en un conjunt de fitxes, una per a cada fenomen atmosfèric o gènere de núvol, amb la definició, consells per a l’observació i una fotografia il·lustrativa. Algunes fitxes inclouen tambél’apartat “Per saber-ne més”, que conté explicacions més teòriques sobre meteorologia i climatologia. Al final de la publicació hi ha quadres d’identificació de l’alçada de les ones i de la força del vent, un espai bibliogràfic, una pàginaamb altres fenòmens consignats als textos però que no disposen de fitxa pròpia,i un índex de fotografies amb la localització i la datació de cada imatge.

El manual per als observadors del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) és una publicació destinada principalment als col·laboradors de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) del SMC, malgrat que el resultat final vol ser també d’utilitat a qualsevol aficionat de l’observació meteorològica.

El seu objectiu és presentar els diversos fenòmens atmosfèrics de forma senzilla i entenedora, acompanyant els texts amb fotografies clares i representatives de cada fenomen, realitzades totes elles per col·laboradors de la XOM, i adjuntant quadres explicatius.

Us convidem, doncs, a fer ús del manual en les vostres observacions meteorològiques i com a text de referència.