Contractació de serveis del catàleg

Si voleu contractar o demanar informació sobre els serveis professionals que ofereix l’SMC, només cal que ompliu el següent formulari.

  Persona de contacte (obligatori)

  Domicili Fiscal (obligatori)

  Dades de Contacte

  Dades de la petició

  El Servei Meteorològic de Catalunya us respondrà en català. Si voleu rebre la resposta en una altra llengua oficial a Catalunya, o en anglès, indiqueu-ho al contingut de la vostra comunicació.

  Informació sobre el tractament de dades personals
  • Responsable del tractament: Servei Meteorològic de Catalunya
  • Delegat de protecció de dades: protecciodades.meteocat@gencat.cat
  • Finalitat del tractament: Tramitar les peticions d’informació, d’informes específics, i en general dels serveis del catàleg del SMC.
  • Base jurídica:
   1. Per tramitar els serveis sol·licitats: Execució d’un contracte (Art. 6.1.b. RGPD). Les dades identificatives i de contacte són necessàries per tramitar la vostra sol·licitud. El fet de no proporcionar-les impedeix el SMC pugui atendre la petició.
   2. Per rebre informació sobre Meteocat: Consentiment del sol·licitant (Art. 6.1.a. RGPD).Les dades identificatives i de contacte són necessàries per trametre la informació. El fet de no proporcionar-les pot impedir que es tramiti.
  • Destinataris: No es preveu comunicar dades a tercers, excepte si hagués una obligación legal.
  • Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a través d’un correu electrònic, indicant el vostre NIF o document identificatiu equivalent a protecciodades.meteocat@gencat.cat
  • Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió. En qualsevol cas, es conservaran el temps necessari per complir amb obligacions legals
  • Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació adreçada a l'APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.