Butlletí anual d’indicadors climàtics

El Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC) és una publicació que impulsa el Servei Meteorològic de Catalunya des de l’any 2007. El seu objectiu és fer una anàlisi acurada de l’evolució del clima recent a Catalunya, des de diverses perspectives, i capturar les característiques de la variabilitat i el canvi climàtic que ens afecta.

El BAIC s’estructura en sis capítols que corresponen als sis sistemes o variables climàtiques monitorades: temperatura de l’aire, precipitació, índexs d’extrems, observatoris seculars, variables marines i fenologia. També s’inclou un capítol introductori i un annex bibliogràfic.

Tot seguit, podeu accedir a la darrera edició completa del BAIC, i també a cadascun dels capítols que l’integren. També és accessible una versió reduïda en forma de resum executiu.

Aquí podeu accedir als butlletins complets d’anys anteriors: