Butlletí anual d’indicadors climàtics

El Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC) és una publicació que impulsa el Servei Meteorològic de Catalunya des de l’any 2007. El seu objectiu és fer una anàlisi acurada de l’evolució del clima recent a Catalunya, des de diverses perspectives, i capturar les característiques de la variabilitat i el canvi climàtic que ens afecta. El BAIC del 2023 s’estructura en vuit capítols que corresponen als vuit sistemes o variables climàtiques monitorades: temperatura de l’aire, precipitació, insolació, extrems climàtics, observatoris seculars, patrons sinòptics, mar i fenologia. També s’inclou un capítol introductori i un de referències bibliogràfiques.

Tot seguit, podeu accedir al BAIC 2023 – Informe complet en la versió d’informe interactiu (consulteu-lo preferiblement amb el navegador del GOOGLE CHROME), i que també podeu descarregar i compartir.

Igualment, podeu accedir al BAIC 2023 – Resum executiu també en la versió d’informe interactiu (consulteu-lo preferiblement amb el navegador del GOOGLE CHROME).

Finalment, podeu accedir a les edicions anteriors del BAIC a través del menú desplegable, i en format pdf.