Dades i productes climàtics

Sèries climàtiques des de 1950

Sèries climàtiques des de 1950

Descàrrega de les sèries climàtiques diàries i mensuals de temperatura i de precipitació des de 1950.

Sèrie climàtica de Barcelona des de 1780

Sèrie climàtica de Barcelona des de 1780

Accés a les dades de temperatura i precipitació mensuals

Anuaris

Anuaris

Resum de l'any de les dades mesurades a la Xarxa d'Estacions Automàtiques (XEMA) i a la Xarxa de Descàrregues Elèctriques (XDDE)

Corbes IDF

Corbes IDF

Corbes d'Intensitat-Durada-Freqüència a Catalunya

Graus-dia de calefaccio i de refrigeracio/

Graus-dia de calefacció i de refrigeració

Dades de graus-dia de calefacció i de refrigeració a Catalunya, aplicables als àmbits de la construcció i el consum energètic

Roses dels vents

Roses dels vents

Roses dels vents climàtiques anuals i mensuals de les estacions de la XEMA