Campanya Meteocatpedra
Centenari de l'SMC: 100 anys mirant el cel

 Què és un radiosondatge?

Un sondatge atmosfèric realitzat per una radiosonda. És a dir, la caracterització vertical de l’atmosfera mitjançant instruments transportats habitualment per un globus ple d’heli

Les variables que s’obtenen són la temperatura, la humitat relativa, la pressió, la força i direcció del vent a diferents altures.

El radiosondatge de Barcelona es realitza des de 1998. Inicialment es feia a les 12 TU, però des del maig de 1999 es va començar a realitzar dos cops al dia, a les 00 i a les 12 TU. Fins al 2012 el radiosondatge es feia de forma manual. A partir de 2013, el llançament s’ha automatitzat i se n’ocupa el “robotsonda”, que es descriu més endavant.

Radiosondatge manual
Radiosondatge manual des del terrat de la Facultat de Físiques de la Universitat Barcelona (1998-2012)
Radiosondatge automàtic
Radiosondatge automàtic des del terrat de la Facultat de Físiques de la Universitat Barcelona (2013-)

Des de desembre de l’any 2008, el radiosondatge de Barcelona (l’únic que es fa a Catalunya actualment) pertany a la Xarxa Meteorològica Mundial a través del GTS (Global Telecommunication System). Aquesta Xarxa engloba els prop de 1.300 radiosondatges sistemàtics que es realitzen arreu del món.

Imatge del mapa del món amb els radiosondatges a nivell mundial
Estacions de radiosondatge dins la xarxa meteorológica mundial.

El nou robot sonda a Barcelona

L’any 2013 el Servei Meteorològic de Catalunya inaugura el nou Robot Sonda. Aquest equipament, ubicat a la Facultat de Física de la UB, és capaç de fer el llançament del globus sonda inflat amb heli de manera automàtica, disposant d’una autonomia de fins a 6 dies.

Robotsonda per fer radiosondatges automàtics instal·lat al terrat de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona
Robotsonda instal·lat al terrat de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona
Sensors exteriors de temperatura, humitat i vent, antena GPS i de comunicació del robotsonda.
Sensors exteriors de temperatura, humitat i vent, antena GPS i de comunicació
Interior del robotsonda amb un globus inflant-se
Interior del robotsonda amb un globus inflant-se

Com és una sonda i de quin equipament disposa?

Una sonda convencional disposa de sensors atmosfèrics, un radiotransmissor per enviar les dades, i un equip de GPS per posicionar en tot moment la sonda i extreure’n la velocitat i la direcció del vent

Gràfic amb informació dels equipament que conformen la sonda dels radiosondatges

Quan el globus és alliberat, s’enlaira a l’atmosfera a una velocitat aproximada de 5 m/s, i a petits intervals de temps es van prenent mesures que són transmeses a la superfície mitjançant un senyal de ràdio. Aquest globus arriba fins a una altitud generalment entre 20 i 30 km, depenent de les condicions meteorològiques.

Les aplicacions d’un radiosondatge

Les dades s’utilitzen per a caracteritzar l’atmosfera en una zona determinada a diversos nivells – fer-ne una anàlisi – i com a condicions inicials dels models meteorològics que serviran per fer una predicció del temps més acurada

També per conèixer la inestabilitat de l’atmosfera (possible formació de tempestes o fenòmens extrems)

L’estudi i el seguiment d’episodis de contaminació.

O com a suport a l’aviació amb la determinació de possibles zones amb turbulència i l’optimització de rutes segons la força i direcció del vent

Gràfica exemple d'un radiosondatge

Episodi de contaminació amb el cim de la inversió tèrmica per sobre la xemeneia.

La importància de disposar d’una densa xarxa de radiosondatges per a la caracterització i el pronòstic de les situacions sinòptiques, atès que a partir dels radiosondatges s’obté l’anàlisi sinòptica, és a dir, l’estat real de l’atmosfera en un moment determinat. Amb la distribució actual a la zona d’Europa (figura 1), es detecten bé configuracions sinòptiques de centenars a milers de quilòmetres sobre el continent, però en canvi sobre l’Atlàntic és bastant dificultós. D’altra banda, quant més densa sigui la xarxa, millor es detectaran les estructures d’escala més petita.

A partir de la xarxa de radiosondatges s’obté un conjunt tridimensional d’informació constituït per les mesures de temperatura, pressió, humitat i vent a la vertical dels diferents punts de llançament. Per extreure’n el màxim d’informació d’una manera ràpida, s’analitzen aquestes dades només en els nivells estàndards (1000, 925, 850, 700, 500, 300, 200 hPa), tal i com es pot veure a la següent figura.

Exemples d'anàlisis

Exemple d’algunes anàlisis. Es mostra el geopotencial i la temperatura a 925, 850 i 500 hPa, i el geopotencial i el vent a 300 hPa.

Data d'actualització: 08.01.2021