Canvi climàtic i evolució futura del clima

El canvi climàtic

El canvi climàtic

Descripció del canvi climàtic a Catalunya

Les projeccions de canvi climàtic

Les projeccions de canvi climàtic

Conegueu els projectes de regionalització dinàmica impulsats per l'SMC

La temperatura a Catalunya l'any 2050

La temperatura a Catalunya l'any 2050

Quina serà l'evolució de la temperatura a l'horitzó 2050? Es preveu un increment igual a tot el país?

La precipitació a Catalunya l'any 2050

La precipitació a Catalunya l'any 2050

Com serà l'evolució de la precipitació a mitjans de segle XXI? Es preveuen descensos o increments?