Graus-dia de calefacció i de refrigeració

En el sector del consum domèstic d’energia i per al disseny d’edificacions i equipaments, és necessària l’avaluació de la càrrega de calefacció o refrigeració que cal aportar a un habitatge per tal de garantir unes determinades condicions de confort. Un dels paràmetres de gran utilitat per a aquest càlcul són els graus-dia.

A partir de les dades horàries o semi-horàries de temperatura enregistrades per 173 estacions de la Xarxa d’Estacions Automàtiques (XEMA), s’ofereix el càlcul anual de graus-dia de calefacció i de refrigeració d’acord amb els llindars estàndard (15 °C i 21 °C, respectivament) per a cada any del període 2013-2023.

Accés a les dades – Anys 2013-2023

El mapa següent consta de dues capes, una amb la informació dels graus-dia de calefacció (GDC 15) i una altra amb els graus-dia de refrigeració (GDR 21). Podeu escollir la capa d’interès clicant a la icona d’elements del mapa a la part superior esquerra. Al mapa es representen les dades de l’any més recent.

Per consultar les dades d’una estació concreta cliqueu el punt al mapa i apareixerà la informació referent al codi i nom de l’estació, comarca, coordenades i valor del càlcul per a cada any del període 2013-2023, o des de l’inici de l’EMA.

També podeu descarregar-vos la taula completa de totes les estacions (formats JSON, CSV, TXT o Ms-Excel) clicant a la icona en forma de taula que apareix a sota de la informació d’una estació concreta.

Si feu ús d’aquestes dades heu de citar el Servei Meteorològic de Catalunya com a font.

Què són els graus-dia?

Els graus-dia de calefacció per a un dia determinat representen la mitjana de la diferència entre una temperatura base fixada segons els paràmetres de confort desitjats a l’habitatge i la temperatura exterior registrada al llarg del dia, sempre que sigui inferior a la temperatura base. Per tant, es pot dir que un grau-dia de calefacció equival a un grau per sota de la temperatura base definida durant un temps de 24 hores. De la mateixa manera, els graus-dia de refrigeració representen la mitjana de les diferències entre una temperatura base i la temperatura exterior registrada al llarg del dia, sempre que sigui superior a la temperatura base.

Referències

Margarit i Roset, Jaume,  Vilalta i Juvanteny, Lluís, Escobar i Mariné, Miquel A. (2003): Els graus-dia de calefacció i refrigeració de Catalunya: resultats a nivell municipal. Estudis monogràfics: 14, Institut Català d’Energia, Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Generalitat de Catalunya