Saltar al contingut principal

Radar

Composició Catalunya (imatge corregida)

Reproduir
Observació
30 març 10:48 h
Predicció

Com interpretar la imatge

Estimació de la precipitació de la xarxa de radars meteorològics (XRAD) i predicció a una hora vista del camp de precipitació.

El producte d'observació és una imatge composta a partir de les dades dels radars de Vallirana, Puig d'Arques, la Panadella i Tivissa-Llaberia. En aquest producte s'aplica un algorisme per tal d'eliminar, dins el possible, els senyals que no corresponen a precipitació real, com per exemple: muntanyes, avions, vaixells, parcs eòlics, interferències, etc.

El producte de predicció es basa en el càlcul del camp de moviment de les tres darreres imatges radar. Aquest camp s'utilitza per extrapolar l'última imatge radar disponible i obtenir una predicció amb un horitzó de pronòstic d'una hora. A més a més, per tenir present la incertesa inherent en una predicció, es generen diferents prediccions modificant mínimament les intensitats de precipitació. La combinació d'aquestes prediccions dona lloc al producte final.

Els diferents processos de càlcul que requereix el producte poden donar lloc a un retard d'alguns minuts en la publicació dels productes.

El Servei Meteorològic de Catalunya no es fa responsable de l'ús indegut de la informació continguda en aquestes imatges, derivat d'una possible interpretació incorrecta d'aquesta.