El clima

Descripció general

Descripció general

Principals trets climàtics de Catalunya

Atles climàtics

Atles climàtics

  • Atles Climàtic 1961-1990 (ed. 2008)
  • Atles Climàtic Digital
  • Atles Climàtic (ed. 1997)

Climatologies comarcals

Climatologies comarcals

Descripció climàtica per a cada comarca

Climatologia XEMA

Climatologia XEMA

Mitjanes climàtiques del període 2007-2016 per a més d'un centenar d'estacions