Descripció de la predicció per al Pirineu

El bulletí pirinenc de l’SMC s’edita des del 1999. El seu objectiu és facilitar informació meteorològica amb una alta resolució espacial i temporal pel Pirineu que pertany al territori de Catalunya. La informació meteorològica generada diàriament presenta dos nivells de resolució espacial i temporal.

Així, en primer lloc es presenta la predicció elaborada per un tècnic de l’Equip de Predicció i Vigilància basant-se en els diferents models meteorològics existents i en la pròpia experiència. La predicció del Pirineu es caracteritza per a ser una predicció per les cotes superiors als 1500 metres  i fins a dos dies vista (D, D+1, D+2). Per tal de facilitar l’accés d’aquesta predicció es presenta  la informació en punts d’interès,  ja siguin pics com refugis, i amb una resolució temporal 6 horària. En l’actualitat la predicció del Pirineu té un format gràfic on la interpretació dels símbols s’obté en passar el cursor sobre ell o accedint al manual d’estil de l’SMC. Es fa previsió de les següents variables meteorològiques:

 • Estat del cel
 • Visibilitat
 • Precipitació
 • Cota de neu
 • Temperatura
 • Vent
PrediccioPirineu0

Al segon nivell de la previsió meteorològica, de més resolució temporal, es presenta la informació obtinguda a partir del model operatiu de l’SMC (sortida automàtica del model).  La predicció de les diferents variables corresponen als resultats del model WRF en la seva resolució de 9 km. Les variables es representen cada 3 hores, i fins a 72 hores vista. Les variables mostrades són les següents:

 • Altura de la isozero
 • Altura on es troba -10 ºC
PrediccioPirineu3

Per als nivells de 1500, 2000, 2500 i 3000 metres les variables presentades són:

 • Temperatura
 • Humitat
 • Direcció i velocitat del vent
Gràfics Nivells Pirineu

A l’hora d’ interpretar la informació s’ha de tenir present que els valors que es faciliten a les gràfiques fan referència a l’atmosfera lliure, és a dir, els valors mostrats no descriuen correctament l’evolució d’algunes variables a terra, per exemple l’oscil·lació tèrmica o la direcció del vent en algunes valls.