Economia i Finances

 

– Pressupostos

Pressupost i seguiment pressupostari

– Informes d’auditoria de comptes i fiscalització

Memòries i balanços

– Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Inventari de béns immobles

Béns mobles de valor especial

Gestió del patrimoni

Contractació patrimonial

 – Subvencions i ajuts

Subvencions

Data d'actualització: 05.03.2018