Climatologia

El clima i el canvi climàtic

El clima de Catalunya

  • Descripció general
  • Els atles climàtics
  • Climatologies comarcals
  • Climatologia XEMA

Butlletins i episodis meteorològics

Butlletins i episodis meteorològics

Butlletins: mensual, estacional, anual, any pluviomètric i anual d'indicadors climàtics. Episodis meteorològics i cartografia

Evolució observada del clima

Evolució observada del clima

Estat de la sequera, temperatura del mar, temperatura, precipitació, insolació, pressió atmosfèrica. Evolució dels índex climàtics

Canvi climàtic i evolució futura del clima

Canvi climàtic i evolució futura del clima

Les projeccions de temperatura, precipitació i altres índex pel segle XXI

Dades i productes climàtics

Dades i productes climàtics

Anuaris i dades de sèries climàtiques. Roses dels vents, IDF de precipitació i graus dia calefacció-refrigeració

Fons històric documental

Fons històric documental

Col·leccions digitalitzades de la primera etapa de l’SMC

Fenologia

Fenologia

Tots els detalls de la Xarxa d'Observació Fenològica de Catalunya (Fenocat). Què i com s’observa i per quin motiu

Recerca i divulgació clima

Recerca i divulgació clima

Projectes d’investigació, les publicacions científiques i els productes de divulgació