Sèrie climàtica de Barcelona des de 1780

Aquí podeu descarregar-vos les dades mitjanes mensuals de temperatura i precipitació de la sèrie històrica de la ciutat de Barcelona. Aquestes dades han estat obtingudes seguint la metodologia de control de qualitat i d’homogeneïtat de sèries climàtiques indicada a la bibliografia adjunta.

Sèrie de temperatura de l’aire de Barcelona (des de 1780)

Es proporciona un fitxer (extensió .txt) amb la temperatura mitjana mensual des de 1780. El fitxer s’estructura en 13 columnes, la primera indica l’any i a partir de la segona els valors s’associen a les mitjanes mensuals corresponents de gener fins a desembre. La temperatura es proporciona en graus centígrads (ºC).

Sempre que s’utilitzin aquestes dades cal fer esment a la seva procedència, tot citant la referència:

– Prohom M, Barriendos, Aguilar E, Ripoll R (2012): Recuperación y análisis de la serie de temperatura diaria de Barcelona, 1780-2011. Cambio Climático. Extremos e Impactos, Asociación Española de Climatología, Serie A, Vol. 8, 207–217.

Accés a la sèrie de temperatura mitjana mensual de Barcelona (des de 1780)

Sèrie de precipitació de Barcelona (des de 1786)

Es proporciona un fitxer (extensió .txt) amb la precipitació acumulada mensual des de 1786. El fitxer s’estructura en 13 columnes, la primera indica l’any i a partir de la segona els valors s’associen als totals pluviomètrics mensuals corresponents de gener fins a desembre. La precipitació es proporciona en mil·límetres (mm).

Sempre que s’utilitzin aquestes dades cal fer esment a la seva procedència, tot citant la referència:

– Prohom M, Barriendos M, Sanchez-Lorenzo A (2015): Reconstruction and homogenization of the longest instrumental precipitation series in the Iberian Peninsula (Barcelona, 1786-2014). International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.4537.

Accés a la sèrie de precipitació acumulada mensual de Barcelona (des de 1786)