Roses dels vents climàtiques

Exemple de rosa dels vents de la XEMA

La rosa dels vents és la representació gràfica, per a un lloc i un període de temps determinat, de la freqüència del vent segons les direccions. Aquesta freqüència es refereix al nombre de vegades que ha bufat de cada direcció i per a cada velocitat.

Actualment es disposa de roses dels vents climàtiques per a un total de 167 estacions automàtiques de la XEMA, les quals poden mesurar el vent a 10 m d’altura sobre el terra (99 EMA), a 6 m (15 EMA) o a 2 m (53 EMA). El mesurament del vent a 2 o 6 metres d’altura és un requeriment d’alguns càlculs agrometeorològics i/o forestals, però per tal que la mesura del vent d’una estació meteorològica es consideri representativa del punt on està emplaçada s’hauria de realitzar a 10 metres per tal que els efectes de fregament del vent amb el sòl fossin menyspreables.

El període utilitzat per a l’elaboració de les roses comprèn des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Així, per a totes les EMA que disposen de dades des de l’any 2010 es presenten les roses dels vents climàtiques del període (2010-2023) a resolució anual i mensual. En el cas de les EMA que es van posar en funcionament amb posterioritat al 2010 o que actualment ja no són operatives, les roses s’han elaborat amb el període disponible en cada cas.

Les roses s’han dibuixat utilitzant les dades de la XEMA que s’anomenen dades de període (semi horàries, SH, o horàries, HO, segons l’estació i l’any; actualment totes són SH). Són roses de 16 sectors i de 7 rangs de velocitat del vent.

Nota: el vent és una variable meteorològica altament modulada per l’orografia i la morfologia pròpia de cada zona, de manera que la rosa dels vents que es presenta com la pròpia d’un punt determinat del territori no és necessàriament extrapolable a d’altres indrets que li siguin pròxims.


Accés a les dades

Per visualitzar les roses dels vents climàtiques seleccioneu primer l’estació a la pestanya superior i posteriorment el període (anual o mensual) o bé cliqueu al mapa el punt d’interès i al quadre que s’obrirà,  la imatge amb la rosa anual, o bé el link a la rosa mensual. Si passeu el cursor per sobre del mapa, visualitzareu la rosa dels vents anual de l’estació corresponent.

El format dels documents és PNG.

Cerca per estació i període


Cerca per mapa