Evolució observada dels índexs climàtics

El Grup d’Experts en Índexs per a la Detecció del Canvi Climàtic (Expert Team on Climate Change Detection and Indices, ETCCDI), amb el suport de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) promou el càlcul d’índexs climàtics com a una eina útil per a la caracterització del clima extrem. Aquests índexs són estàndards i permeten la comparació de les tendències per a diferents climes del món.

Pel cas de Catalunya s’han elaborat a partir de 27 sèries diàries de temperatura màxima i temperatura mínima i 72 de precipitació des de 1950, que prèviament han estat sotmeses a un control de qualitat i homogeneïtat.

Índexs de temperatura de l’aire. 1950-2022

S’han obtingut 23 índexs de temperatura de l’aire per a un conjunt de 27 sèries diàries. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal. El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p<0,05).

Imatge seleccionada

Índexs de precipitació. 1950-2022

S’han obtingut 11 índexs de precipitació per a un conjunt de 72 sèries diàries. El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p<0,05).

Imatge seleccionada

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC).