Què és l’Índex ultraviolat (UVI)

L’índex ultraviolat (UVI) és una mesura de la intensitat de la radiació ultraviolada (UV) a la superfície terrestre tenint en compte els efectes eritemàtics (de cremada) que produeix sobre la pell humana. Els valors de l’UVI es presenten com nombres enters agrupats en cinc categories d’exposició diferenciades pel seu color. Com més elevat sigui el valor de l’índex, major és el potencial de la radiació per produir danys a la pell i els ulls i menor és el temps necessari perquè es produeixi.

L’UVI es va definir i estandarditzar sota la col·laboració de diferents institucions internacionals (l’Organització Mundial de la Salut i l’Organització Meteorològica Mundial, entre d’altres). El resultat és una presentació uniforme de l’UVI arreu del món permetent la comparació de números i colors per a la seva fàcil comprensió (Figura 1).

Categories d'exposició de la radiació ultra violeta. Valors d'UVI per cada categoria d'intensitat: baix (1 o 2), moderat (3 a 5), alt (6 o 7), molt alt (8 a 10) i extrem (superior a 10).
Figura 1: Categories d’exposició de la radiació UV. Valors d’UVI per cada categoria d’intensitat.

Quina quantitat de radiació UV arriba a la Terra?

La regió ultraviolada de la radiació solar cobreix el rang entre els 100 i els 400 nm i se sol dividir en tres bandes: UVC (100-280 nm), UVB (280-320 nm) i UVA (320-400 nm).

Els factors més importants que afecten la radiació solar ultraviolada que arriba a la superfície terrestre són:

 • Altura solar: com més alt està el sol sobre l’horitzó, més alts són els valors de radiació UV perquè els raigs incideixen més perpendicularment. L’altura solar varia al llarg del dia i de l’any, essent màxima durant el migdia als mesos d’estiu.
 • Latitud: regions més properes a l’equador, a latituds més baixes, presenten valors de radiació majors que a latituds més altes.
 • Ozó: tota la radiació UVC i gairebé el 90% de la UVB són absorbides per les molècules d’ozó a les capes altes de l’atmosfera. La radiació solar UVA s’atenua menys. Com a resultat, a la superfície terrestre arriba la radiació UVA i una petita fracció d’UVB.
 • Nuvolositat: els núvols són els principals atenuadors de la radiació solar, tot i que la seva presència no impedeix que arribi radiació ultraviolada a la superfície terrestre; fins i tot és possible que s’incrementi la radiació que rebem quan ens arriba directament la llum solar a més de la reflectida als núvols.
 • Altitud: a major altitud, més alta és la radiació solar ultraviolada perquè la capa d’atmosfera que han de travessar els raigs solars és més prima. L’UVI augmenta entre un 11 i un 14% per cada quilòmetre que es puja.
 • Reflexió del terra: La reflectivitat (o albedo) del sòl depèn del tipus de superfície i del seu ús. En terme mitjà, les superfícies lliures de neu tenen una reflectivitat del 10% per a la radiació; en canvi, una coberta de neu presenta una reflectivitat de l’ordre del 85%. La sorra pot reflectir fins al 25% de la radiació i, per tant, incrementa la dosi de radiació ultraviolada rebuda a la platja. A l’aigua, el 95% de la radiació penetra i en aigües molt netes, si el sol està molt alt, fins al 50% de la radiació pot arribar als 3 m de profunditat.
 • Dispersió per aerosols i gasos: l’aire i les partícules que porta en suspensió (aerosols) atenuen també la radiació solar incident a la superfície terrestre, a causa dels processos d’absorció i dispersió de la radiació que produeixen.

Què és la predicció comarcal de l’UVI?

Es tracta d’una predicció dels valors de l’UVI a les capitals de comarca pel dia present i els dos dies següents. 

L’UVI es determina a partir d’un model numèric radiatiu, que estima els valors de radiació ultraviolada espectral a la superfície terrestre resolent les equacions d’intercanvi radiatiu a l’atmosfera.

Per fer-ho, es tenen en compte les variables geogràfiques i astronòmiques, així com la quantitat d’ozó i la terbolesa atmosfèrica. El resultat es pondera amb els efectes d’acció eritemàtica que produeix a les persones.

Com s’interpreta la predicció comarcal de l’UVI?

Diàriament s’ofereix al web la predicció de l’UVI a les capitals de comarca pel dia present i els dos dies següents. Inclou l’evolució al llarg del dia i una emfatització de l’UVI al migdia solar (a les 13 h a l’hivern, a les 14 h a l’estiu). Totes les prediccions inclouen el valor màxim per cel serè, els valors per cel mig i molt cobert per núvols i el valor previst tenint en compte la predicció comarcal de nuvolositat de l’SMC. Per tant, quan es consulti l’UVI previst sempre s’ha de complementar amb l’UVI màxim.

Tot i que la predicció de l’UVI es fa per a les capitals de comarca, és fàcil extrapolar els valors a altres punts. Només cal tenir en consideració que en pujar d’altitud augmentarà l’UVI, tal com passarà també per efecte de la neu o de la sorra de la platja. Durant l’hivern s’ha de tenir en compte l’efecte combinat d’altitud i cobertura de neu.

Quins efectes té la radiació UV?

Tot i que petites dosis de radiació UV són bones per al cos humà (són essencials per a la producció de vitamina D), excessives exposicions solars poden derivar en problemes de salut per a la pell, els ulls i el sistema immunitari.

L’efecte més visible i immediat de l’exposició a la radiació ultraviolada és el bronzejat, produït en la major part per la fracció UVA de la radiació solar, i l’eritema o envermelliment de la pell, produït per la fracció UVB. A més, la radiació solar ultraviolada pot produir altres efectes a curt i llarg termini com el fotoenvelliment prematur, danys a l’ADN cel·lular i la major part de casos de càncer de pell.

La sensibilitat de les persones a la radiació UV depèn del seu fototipus; és a dir, la capacitat de resposta de la pell envers la radiació ultraviolada per a produir melanina. Els grups més sensibles són els de les persones rosses o pèl-roges amb pell molt blanca.

Els hàbits personals en relació amb l’exposició solar són el factor de risc més important per al dany a causa de la radiació ultraviolada. Resulta vital advertir a la població dels riscs que impliquen una sobreexposició a la radiació UV i la necessitat d’adoptar mesures de protecció per a evitar-ho. Tot i que els grups més vulnerables són els fototipus més sensibles a la radiació UV i els nens, tothom hauria d’aplicar les mesures adequades per no excedir-se en les dosis de radiació ultraviolada.

Quines mesures s’han de prendre envers el sol?

Hi ha una sèrie de normes bàsiques que poden evitar els efectes nocius de la sobreexposició solar:

 • Intenta evitar l’exposició solar durant les hores centrals del dia, entre les 11 i les 16 h.
 • Fes servir roba, ulleres de sol, barret i protector solar per evitar l’acció de la radiació solar ultraviolada.
 • Protegeix especialment a nadons i nens, ja que són grups especialment sensibles.
 • Recorda que el bronzejat no limita totalment l’acció de la radiació UV sinó que igualment cal prendre mesures de protecció.
 • No et confiïs els dies ennuvolats; la radiació UV penetra a través dels núvols. Igualment, cal tenir present que la radiació UV no es percep de cap manera; per tant, cal prestar atenció quan les temperatures són baixes, però l’UVI alt, com passa a principis de primavera o a l’hivern en zones amb neu.
 • Consulta la predicció de l’UVI si has de fer activitats a l’exterior a través del web del Servei Meteorològic de Catalunya. Si has de viatjar, busca el web dels serveis meteorològics oficials i no deixis de mirar la seva predicció; els valors poden ser diferents i potser has de prendre mesures de protecció suplementàries.
 • Tingues en compte que la sorra de la platja o la neu incrementen els valors de l’UVI predit a causa de la reflexió d’una part de la radiació incident. Igualment, si has d’anar a la muntanya, pensa que com més amunt estiguis, més alt serà el valor de l’UVI.