Cartografia

La informació del Servei Meteorològic de Catalunya està disponible per a particulars, empreses i administracions a través de diferents canals d’accés, alguns dels quals són de pagament. Els serveis professionals de l’SMC inclouen funcions avançades en constant evolució, i la possibilitat de desenvolupar productes a mida.

Les sol·licituds de serveis es poden demanar per correu electrònic comercial.meteocat@gencat.cat

Alguns dels serveis estan subjectes a tarifes, en el document de Tarifari de productes i serveis per al 2023 trobaràs tota la informació.

Cartografia dels butlletins climàtics

A partir de la interpolació de les dades de les estacions meteorològiques repartides arreu del territori, periòdicament s’elaboren els mapes de diverses variables meteorològiques per a tot Catalunya.

La periodicitat és mensual, estacional i anual, coincidint amb els butlletins climàtics, i actualment les variables disponibles són les següents:

  • Temperatura (mitjana i anomalia respecte de la mitjana de referència 1961-1990)
  • Precipitació (acumulada i percentatge respecte de la mitjana de referència 1961-1990)
  • Irradiació solar global (anomalia respecte dels darrers 10 anys)

Aquests mapes es troben disponibles des de gener de l’any 2008 fins a l’actualitat.

Mapa de Temperatura mitjana mensual (ªC) - Maig 2018
Mapa de Precipitació acumulada (mm) - Maig 2018

Els formats són:

Índex de precipitació estàndard (IPE)

Aquest índex permet fer una avaluació del dèficit o excés de precipitació al territori, per a una varietat d’escales temporals. Els intervals més llargs (superiors a 12 mesos) aporten informació sobre l’estat de les aigües subterrànies, dels cursos d’aigua i de l’emmagatzematge d’aigua als embassaments, mentre que els més curts (inferiors a 9 mesos) són útils per a estimar la humitat del sòl, aspecte molt important per a l’agricultura i els boscos, i responen de manera immediata a la presència o absència de precipitacions.

L’SMC ofereix mensualment en obert al web els mapes en format PNG amb el càlcul de l’IPE, per a les escales temporals de 6, 9, 12, 24 i 36 mesos. També es mostra l’evolució durant els darrers 12 mesos de l’IPE a 9, 12 i 24 mesos.

Podeu sol·licitar els mapes de l’IPE en format GeoTIFF, fins a 2 anys enrere, enviant una sol·licitud a  comercial.meteocat@gencat.cat.