Publicacions divulgatives

Publicacions breus

Altres publicacions

  • 100 anys mirant el cel [PDF, 290 MB]. Edició 2021. Institut d’Estudis Catalans i Servei Meteorològic de Catalunya, Barcelona
  • La petita història del Servei Meteorològic de Catalunya. Edició 2020. Editorial Mediterrània, Barcelona.
  • Això és la meteorologia. Edició 2007. Editorial Mediterrània, Barcelona.