Situació Meteorològica de Perill

Definició de Situació Meteorològica de Perill (SMP)

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) identifica una Situació Meteorològica de Perill (SMP) quan es preveu la superació d’uns llindars específics per cada meteor.

Meteor Icona Llindar
Temps violent temps violent Pedra de diàmetre > 2 cm
Ratxes de vent > 25 m/s
Esclafits
Tornados o mànegues
Meteor Icona Llindar baix Llindar alt
Intensitat de pluja núvol i pluja Intensitat > 20 mm / 30 minuts Intensitat > 40 mm / 30 minuts
Acumulació de pluja núvol i pluja Acumulada > 100 mm /24 hores Acumulada > 200 mm /24 hores
Neu acumulada en 24 hores núvol i pluja gruix ≥ 0 cm a cotes inferiors a 300 metres gruix > 5 cm a cotes inferiors a 300 metres
gruix > 2 cm a cotes superiors a 300 metres fins a 600 metres gruix > 15 cm a cotes superiors a 300 metres fins a 600 metres
gruix > 5 cm a cotes superiors a 600 metres fins a 800 metres gruix > 20 cm a cotes superiors a 600 metres fins a 800 metres
gruix > 10 cm a cotes superiors a 800 metres fins a 1000 metres gruix > 30 cm a cotes superiors a 800 metres fins a 1000 metres
gruix > 20 cm a cotes superiors a 1000 metres fins a 1500 metres gruix > 50 cm a cotes superiors a 1000 metres fins a 1500 metres
Vent

Distribució territorial del llindar

vent fort Ratxa màxima > 20 m/s

Anoia, Alt Penedès, Bages, Baix Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme, Moianès, Osona, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès, Urgell, Vallès Occidental i Vallès Oriental

Ratxa màxima > 30 m/s

Anoia, Alt Penedès, Bages, Baix Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme, Moianès, Osona, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès, Urgell, Vallès Occidental i Vallès Oriental

Ratxa màxima > 25 m/s

Alt Camp, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baix Camp, Baix Empordà, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Solsonès, Terra Alta i Val d’Aran

Ratxa màxima > 35 m/s

Alt Camp, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baix Camp, Baix Empordà, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Solsonès, Terra Alta i Val d’Aran

Ratxa màxima > 30 m/s

Alt Empordà, Baix Ebre i Montsià

Ratxa màxima > 40 m/s

Alt Empordà, Baix Ebre i Montsià

Estat de la mar maregassa Onades > 2.50 metres (maregassa) Onades > 4.00 metres (mar brava)
Fred

Distribució territorial del llindar

termòmetre blau Fred intens: temperatura inferior al percentil 2 de la temperatura mínima diària dels mesos de desembre a març. Fred molt intens: temperatura inferior al percentil 2 de la temperatura mínima diària dels mesos de desembre a març menys dos graus Celcius.
Calor

Distribució territorial del llindar

termòmetre vermell Calor intensa: temperatura màxima superior al percentil 98 de la temperatura màxima diària dels mesos de juny a agost. Calor molt intensa: temperatura màxima superior al percentil 98 de la temperatura màxima diària dels mesos de juny a agost més dos graus Celsius.
Calor nocturna

Distribució territorial del llindar

termòmetre vermell nit Calor nocturna intensa: temperatura mínima superior el percentil 98 de la temperatura mínima diària dels mesos de juny a agost. Calor nocturna molt intensa: temperatura mínima superior el percentil 98 de la temperatura mínima diària dels mesos de juny a agost més dos graus Celsius.

La Situació Meteorològica de Perill  es  classifica segons el grau de perill que té una escala del 0 al 6 que s’agrupen en un codi semafòric de 4 colors. El grau es determina segons la relació entre entre el llindar que es pot superar i la probabilitat d’ocurrència del fenomen meteorològic al territori.

Grau de perill

 • Color verdSense perill
 • Color grocColor groc amb tramaModerat
 • Color taronjaColor taronja amb tramaAlt
 • Color vermellColor vermell amb tramaMolt alt
Puja

Tipologies d’avisos meteorològics

En el moment que l’Equip de Predicció i Vigilància (EPV) de l’SMC identifica la superació d’algun dels llindars anteriors emet un comunicat que tindrà unes característiques segons el meteor i l’horitzó de predicció. El comunicat s’envia immediatament al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), del Departament d’Interior que serà qui activarà el Pla de Protecció Civil corresponent.

Preavisos

El Servei Meteorològic de Catalunya emet un Preavís de Situació Meteorològica de Perill quan es preveu la superació d’un llindar a partir del tercer dia de predicció.

En el Preavís s’indica per quin interval de temps és vàlid, a quin meteor fa referència i s’avalua el grau de perill màxim de l’episodi a nivell de Catalunya. També es realitza una breu descripció de l’evolució de la situació meteorològica.

A la web trobaràs els Preavisos vigent a la part inferior del mapa de la predicció.

Puja

Avisos

El Servei Meteorològic de Catalunya emet un Avís de Situació Meteorològica de Perill quan es preveu la superació d’un llindar en el dia present i fins el tercer dia de predicció. A cada comarca se li assigna un grau de perill.

El grau de perill es defineix segons la probabilitat d’ocurrència del fenomen i el llindar que es preveu superar seguint la següent matriu de perill:

LLINDAR
Llindar alt 4 5 6
Llindar baix 1 2 3
Sense avís 0
BAIXA MITJANA ALTA PROBABILITAT

La probabilitat es divideix en els següents rangs:

 • Probabilitat Alta: superior al 70%
 • Probabilitat Mitjana: entre el 30% i el 70%
 • Probabilitat Baixa: entre el 10% i el 30%

El grau de perill es representa per comarques i en intervals temporals de 6 h.

 • 00 hores T.U. a 06 hores T.U.
 • 06 hores T.U. a 12 hores T.U.
 • 12 hores T.U. a 18 hores T.U.
 • 18 hores T.U. a 24 hores T.U.

Cal sumar una hora en horari d’hivern i dues en horari d’estiu per passar a l’hora oficial.

Per cada meteor s’elabora un informe diari amb la següent informació:

 • a la capçalera s’informa del tipus d’avís, del dia per qual és vàlid l’avís i el dia i l’hora en que l’avís s’ha emès
 • els mapes indiquen el grau de perill per cada comarca i franja horària
 • i a la informació descriptiva trobem els següents apartats:
  • el meteor al qual fa referència l’avís
  • el grau de perill màxim del dia per tot Catalunya
  • el llindar que es preveu superar
  • la distribució geogràfica diferenciant, fenomen local si es preveu que afecti menys del 30% de la zona avisada, fenomen extens si estarà entre un 30 i 70% i fenomen general si la zona afectada serà superior al 70%.
  • un apartat de descripció on el predictor indicarà tots els detalls destacable en la situació meteorològica de perill
informe d'avís SMP per intensitat de pluja, emès el dia 13 de maig de 2020 amb un perill màxim de 2 sobre 6 (groc)
Puja

Avisos d’Observació

El Servei Meteorològic de Catalunya emet un Avís d’Observació de Situació Meteorològica de Perill quan detecta la superació d’un dels llindars, anteriorment mencionats, en una zona que no ha estat prèviament avisada o per emfatitzar un fenomen meteorològic destacat en una zona avisada.

En els Avisos d’Observació es senyalen les comarques afectades per fenomen meteorològic i les possiblement afectades a curt termini

LLINDAR
Llindar alt 3-4 5-6
Llindar baix 1-2 3-4
Sense avís 0
Comarques afectades a curt termini Comarques afectades

Quan s’elabora un Avís d’Observació semet un informe amb la següent informació:

 • a la capçalera s’informa del tipus d’avís, del dia i hores per qual és vàlid l’avís i el dia i l’hora en que l’avís s’ha emès
 • mapa de Catalunya amb el grau de perill en cada comarca
 • i a la informació descriptiva trobem els següents apartats:
  • el meteor al qual fa referència l’avís
  • el grau de perill màxim del dia per tot Catalunya
  • el llindar que es pot superar
  • un apartat de descripció on el predictor indicarà tots els detalls destacables en la situació meteorològica de perill
Informe d'avís d'observació d'intensitat de pluja emès el dia 13 de maig de 2020, amb un perill màxim de 3 sobre 6 (taronja)
Puja

Avisos de Temps Violent

El Servei Meteorològic de Catalunya emet un Avís de Temps Violent quan es preveu la possibilitat que es produeixi algun fenomen meteorològic de caràcter convectiu que pot causar danys materials o posar en risc la vida de les persones. S’entén per Temps Violent: pedra > 2 cm, tornados o mànegues, esclafits i ratxes de vent > 25 m/s.

Aquests avisos, que tenen una vigència de dues hores des del moment d’emissió per a una zona determinada, es basen en l’observació d’un increment sobtat de les descàrregues elèctriques (observades amb la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques del Servei Meteorològic de Catalunya), anomenat Lightning Jump (LJ). Quan es detecta aquest increment de les descàrregues elèctriques, i conseqüentment es produeix el LJ, existeix una certa probabilitat que, en els indrets per on passi la tempesta, es registri alguns dels fenòmens definits com a temps violent. El mapa d’Avís de Temps Violent se senyalen les possibles zones afectades per aquests fenòmens durant les següents dues hores en dos graus de probabilitat

 • Probabilitat Alta: superior al 70%
 • Probabilitat Mitjana: entre el 30% i el 70%

Les zones avisades s’agrupen en comarques, si bé el Temps Violent sovint afectarà només un o alguns municipis, ja que es tracta de fenòmens meteorològics molt locals.

Informe d'avís de temps violent, emès el 12 de maig de 2020 amb un perill màxim de 6 sobre 6 (vermell)
Puja