Publicacions tècniques

Notes d’Estudi

Les Notes d’Estudi del Servei Meteorològic de Catalunya són un canal de difusió dels diferents treballs i estudis de les ciències atmosfèriques que es portin a terme al país i que l’SMC consideri d’interès.

Manual per als observadors del Servei Meteorològic de Catalunya

Eina de consulta i de formació per al col·lectiu de col·laboradors de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM), editat amb la finalitat d’unificar els criteris que identifiquen els fenomens meteorològics i resoldre dubtes i ambigüitats comuns en la seva interpretació.El manual s’estructura en un conjunt de fitxes, una per a cada fenomen atmosfèric o gènere de núvol, amb la definició, consells per a l’observació i una fotografia il·lustrativa. Algunes fitxes inclouen també l’apartat “Per saber-ne més”, que conté explicacions més teòriques sobre meteorologia i climatologia. Al final de la publicació hi ha quadres d’identificació de l’alçada de les ones i de la força del vent, un espai bibliogràfic, una pàgina amb altres fenomens consignats als textos però que no disposen de fitxa pròpia,i un índex de fotografies amb la localització i la datació de cada imatge.

Anuaris de dades meteorològiques

Resum de les dades procedents de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), de l’estació de radiosondatge de Barcelona ide la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques (XDDE).

Mapes de precipitació màxima diària esperada a Catalunya per a diferents períodes de retorn

CD-ROM amb els resultats d’un estudi de precipitació màxima diària esperada per a diferents períodes de retorn a Catalunya. La metodologia ha consistit en fer un anàlisi escalar utilitzant sèries de dades procedents d’estacions pluviomètriques. Edició 2005. 

Atles Climàtic de Catalunya 2003

CD-ROM amb el resum de les dades procedents de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), de l’estació de radiosondatge de Barcelona i de la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques (XDDE). Edició 2003 .

Publicacions i CDs a la venda al Servei Meteorològic de Catalunya i a la Llibreria en línia de la Generalitat de Catalunya.