Publicacions de l’antic SMC

Memòries (1937-1938)

Notes d’Estudi (1921-1938)

 • Nota d’Estudi Núm. 1 [PDF, 5 MB.]. Edició 1921. Pluges a Catalunya durant l’estiu de 1921 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 2 [PDF, 5 MB.]. Edició 1921. Un pluviògraf d’intensitats pel Dr. Ramon Jardí
 • Nota d’Estudi Núm. 3 [PDF, 5 MB.]. Edició 1922. Freqüència de les direccions del vent a Barcelona per Manuel Álvarez Castrillón
 • Nota d’Estudi Núm. 4 [PDF, 5 MB.]. Edició 1922. Pluges a Catalunya durant la tardor de 1921 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 5 [PDF, 4 MB.]. Edició 1922. Contribució a l’estudi dels corrents atmosfèrics mitgers per Rafael Patxot i Jubert
 • Nota d’Estudi Núm. 6 [PDF, 2 MB.]. Edició 1922. Relació entre els halos i les pluges ciclòniques a Catalunya per Gabriel Campo
 • Nota d’Estudi Núm. 7 [PDF, 560 KB.]. Edició 1922. Les denominacions dels vents a la costa de Llevant per Josep Estalella i Graells
 • Nota d’Estudi Núm. 8 [PDF, 3 MB.]. Edició 1922. Pluges a Catalunya durant l’hivern de 1921-1922 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 9 [PDF, 2 MB.]. Edició 1922. Pluges a Catalunya durant l’any meteorològic de 1920-1921 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 10 [PDF, 2 MB.]. Edició 1922. Recurrència mitjana de l’estat higromètric a l’Observatori Fabra per Manuel Álvarez Castrillón
 • Nota d’Estudi Núm. 11 [PDF, 2 MB.]. Edició 1922. Pluges a Catalunya durant la primavera de 1922 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 12 [PDF, 5 MB.]. Edició 1922. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona, amb globus pilots, des del 19 de setembre de 1921 al 30 de setembre de 1922 per Antoni Quixal
 • Nota d’Estudi Núm. 13 [PDF, 2 MB.]. Edició 1922. Les temperatures màximes i mínimes a Maó per Maurici Hernández
 • Nota d’Estudi Núm. 14 [PDF, 11 MB.]. Edició 1922. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona, amb globus pilots, durant els anys 1916, 1917, 1918 per Eduard Fontserè
 • Nota d’Estudi Núm. 15 [PDF, 3 MB.]. Edició 1922. Pluges a Catalunya durant l’estiu de 1922 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 16 [PDF, 7 MB.]. Edició 1923. Pluges a Catalunya durant la tardor de 1922 i l’any meteorològic de 1921-1922 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 17 [PDF, 3 MB.]. Edició 1923. Temperatures normals a l’Observatori Fabra deduïdes de vuit anys d’observacions (1914-1921) per M. Álvarez Castrilón
 • Nota d’Estudi Núm. 18 [PDF, 9 MB.]. Edició 1923. Instruccions per a la recepció dels radiogrames meteorològics del matí per Josep Anglada
 • Nota d’Estudi Núm. 19 [PDF, 26 MB.]. Edició 1923. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona, amb globus pilots, durant els anys 1919-1920 per Eduard Fontserè
 • Nota d’Estudi Núm. 20 [PDF, 7 MB.].Edició 1923. Deu anys d’observacions termopluviomètriques a Tivissa per Ramon Jardí
 • Nota d’Estudi Núm. 21 [PDF, 4 MB.]. Edició 1923. Sobre el període de seca de l’hivern de 1922-1923 a Catalunya per Gabriel Campo
 • Nota d’Estudi Núm. 22 [PDF, 3 MB.]. Edició 1923. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona, amb globus pilot, des del 1r d’octubre al 31 de desembre de 1922 per Antoni Quixal
 • Nota d’Estudi Núm. 23 [PDF, 5 MB.]. Edició 1923. Pluges a Catalunya durant l’hivern de 1922-1923 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 24 [PDF, 5 MB.]. Edició 1923. Pluges a Catalunya durant la primavera de 1923 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 25 [PDF, 11 MB.]. Edició 1923. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona, amb globus pilots, des del 1r de gener al juny de 1923 per Antoni Quixal
 • Nota d’Estudi Núm. 26 [PDF, 4 MB.]. Edició 1923. Segon estudi horari de la pluja a Sant Feliu de Guíxols: observacions del març de 1896 al juny de 1923 per Rafael Patxot i Jubert
 • Nota d’Estudi Núm. 27 [PDF, 45 MB.]. Edició 1924. Observacions pluviomètriques de la xarxa catalana, corresponents als anys 1911, 1912, 1913, 1918, 1919 i 1920 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 28 [PDF, 13 MB.]. Edició 1924. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona, amb globus pilots, des del 1r de juliol al 31 de desembre de 1923 per Josep Anglada
 • Nota d’Estudi Núm. 29 [PDF, 6 MB.]. Edició 1924. Pluges a Catalunya durant l’estiu i la tardor de 1923 i l’any meteorològic 1922-1923 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 30 [PDF, 7 MB.]. Edició 1925. Pluges a Catalunya durant l’hivern de 1923-1924 i la primavera de 1924 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 31 [PDF, 11 MB.]. Edició 1925. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona, amb globus pilots, des del 1r de gener al 30 de juny de 1924 per Josep Anglada
 • Nota d’Estudi Núm. 32 [PDF, 12 MB.]. Edició 1926. Lluvias en Cataluña durante el verano y el otoño de 1924 y el año meteorológico 1923-1924 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 33 [PDF, 50 MB.]. Edició 1926. Sondeos de la atmósfera libre en Barcelona, con globos pilotos , desde el 1º de julio de 1924 al 31 de diciembre de 1925 per Gabriel Campo
 • Nota d’Estudi Núm. 34 [PDF, 15 MB.]. Edició 1926. Pluges a Catalunya durant l’any meteorològic comprès entre l’1 de desembre de 1924 i el 30 de novembre de 1925 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 35 [PDF, 18 MB.]. Edició 1927. Lluvias en Cataluña durante el año meteorológico comprendido entre el 1 de diciembre de 1925 y el 30 de noviembre de 1926 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 36 [PDF, 29 MB.]. Edició 1927. Sondeos de la atmósfera libre en Barcelona, con globos pilotos, durante el año 1926 per Gabriel Campo
 • Nota d’Estudi Núm. 37 PDF, 22 MB.]. Edició 1928. Lluvias en Cataluña durante el año meteorológico comprendido entre el 1 de diciembre de 1926 y el 30 de noviembre de 1927
 • Nota d’Estudi Núm. 38 [PDF, 25 MB.]. Edició 1928. Sondeos de la atmósfera libre en Barcelona, con globos pilotos, durante el año 1927 per Gabriel Campo
 • Nota d’Estudi Núm. 39 [PDF, 5 MB.]. Edició 1928. Algunos climogramas de la zona costera catalana per Manuel Álvarez Castrillón
 • Nota d’Estudi Núm. 40 [PDF,15 MB.]. Edició 1929. Lluvias en Cataluña durante el año meteorológico comprendido entre el 1 de diciembre de 1927 y el 30 de noviembre de 1928 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 41 [PDF, 3 MB.]. Edició 1929. Los llevants de la costa catalana per Eduard Fontserè
 • Nota d’estudi Núm. 42 [PDF, 26 MB.]. Edició 1929. Sondeos de la atmósfera libre en Barcelona, con globos pilotos, durante el año 1928 per Gabriel Campo
 • Nota d’Estudi Núm. 43 [PDF, 12 MB.]. Edició 1930. Pluges a Catalunya durant l’any meteorològic comprès entre l’1 de desembre de 1928 i el 30 de novembre de 1929 per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 44 [PDF, 20 MB.]. Edició 1930. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona, amb globus pilots, durant l’any 1929 per Gabriel Campo
 • Nota d’Estudi Núm. 45 [PDF, 5 MB.]. Edició 1930. Assaig sobre el clima de Caldes de Montbui per Joaquim Febrer
 • Nota d’Estudi Núm. 46 [PDF, 27 MB.]. Edició 1931. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona, amb globus pilots, durant l’any 1930 per Gabriel Campo
 • Nota d’Estudi Núm. 47 [PDF, 20 MB.]. Edició 1931. Assaig sobre el clima de l’Aldea, en el terme de Tortosa per Josep Via Raventós
 • Nota d’Estudi Núm. 48 [PDF, 21 MB.]. Edició 1931. Pluges a Catalunya durant l’any meteorològic comprès entre l’1 de desembre de 1929 i el 30 de novembre de 1930
 • Nota d’Estudi Núm. 49 [PDF, 11 MB.]. Edició 1932. Condicions climatològiques de les costes occidentals de la Mediterrània, i en particular de les terres costeres catalanes per Eduard Fontserè
 • Nota d’Estudi Núm.50 [PDF, 15 MB.]. Edició 1932. Les pluges de pols del 30 d’octubre de 1926 i del 27 de novembre de 1930 a Catalunya per Francesc Pardillo
 • Nota d’Estudi Núm. 51 [PDF, 3 MB.]. Edició 1932. El perill de les glaçades a Catalunya, i la seva asimetria en relació amb els dies més freds de l’any per Eduard Fontserè
 • Nota d’estudi Núm. 52 [PDF, 29 MB.]. Edició 1932. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona, amb globus pilots, durant el 1931 per Gabril Campo per Joaquim Febrer
 • Nota d’estudi Núm. 53 [PDF, 9 MB.] .Edició 1932. Pluges a Catalunya durant l’any meteorològic comprès entre el 1r de desembre de 1930 i el 30 de novembre de 1931
 • Nota d’estudi Núm. 54 [PDF, 21 MB.] .Edició 1933. Resum de 17 anys de sondatges a Barcelona amb globus pilots 1914 a 1930 per Gabriel Campo
 • Nota d’estudi Núm. 55 [PDF, 20 MB.] .Edició 1933. Assaig d’una nova forma d’historial termopluviomètric de possible aplicació als problemes sanitaris anys 1922-1931 per Josep Anglada
 • Nota d’estudi Núm. 56 [PDF, 10 MB.] .Edició 1934. Pluges a Catalunya durant l’any meteorològic comprès entre el 1r de desembre de 1931 i el 30 de novembre de 1932 per Arnau Gabellieri
 • Nota d’estudi Núm. 57 [PDF, 44 MB.]. Edició 1934. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona amb globus pilots durant els anys 1932 i 1933 per Gabriel Camp
 • Nota d’estudi Núm. 58 [PDF, 5 MB.]. Edició 1934. Les Seixes de la costa catalana per Eduard Fontserè
 • Nota d’estudi Núm. 59 [PDF, 29 MB.]. Edició 1935. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona amb globus-pilots durant l’any 1934 per Gabriel Campo
 • Nota d’estudi Núm. 60 [PDF, 23 MB.]. Edició 1936. Pluges a Catalunya durant l’any meteorològic comprès entre el 1er de desembre de 1932 i el 30 de novembre de 1933 per Josep Anglada
 • Nota d’estudi Núm. 61 [PDF, 11 MB.]. Edició 1936. La temperatura de l’aigua de mar a la platja de Barcelona i la seva variació anual per Josep Gassiot
 • Nota d’estudi Núm. 62 [PDF, 15 MB.]. Edició 1936. Assaig sobre el clima de Tarragona. Resum climatològic de les observacions fetes durant el període 1904-1933 per Joan Ras Claravalls
 • Nota d’estudi Núm. 63 [PDF, 3 MB.]. Edició 1936. Primers resultats observacions fenològiques a Catalunya per Eduard Fontserè i Maria Campmany
 • Nota d’estudi Núm. 64 [PDF, 23 MB.]. Edició 1936. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona amb globus pilots durant l’any 1935 per Gabriel Campo
 • Nota d’estudi Núm. 65 [PDF, 8 MB.]. Edició 1936. Distribució horària de la pluja a Barcelona per Gabriel Campo
 • Nota d’estudi Núm. 66 [PDF, 6 MB.]. Edició 1937. La insolació a Barcelona per Manuel Álvarez-Castrillon
 • Nota d’estudi Núm. 67 [PDF, 22 MB.]. Edició 1937. Sondatges de l’atmosfera lliure a Barcelona amb globus pilots durant l’any 1936 per Gabriel Campo
 • Nota d’estudi Núm. 68 [PDF, 54 MB.]. Edició 1937. Bibliografia de la meteorologia catalana per Maria Campany
 • Nota d’Estudi Núm. 69 [PDF, 40 MB.]. Edició 1938. Assaig sobre el clima d’Olot per A. Quintana i Marí

Altres Publicacions (1908-1977)