Política de privacitat

Taula de continguts

 1. Objecte
 2. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
 3. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i amb quina base legal?
 4. Com recollim les vostres dades personals i quines són?
 5. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?
 6. A qui podem comunicar les vostres dades?
 7. Com protegim les vostres dades?
 8. Quins són els vostres drets de protecció de dades i com es poden exercir?
 9. Canvis en aquesta política
 10. Contacte
 11. Reclamacions
 12. Registre activitats de l’SMC

Objecte

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD), aquesta política pretén facilitar-vos la informació prevista als articles 13 i 14 de l’esmentat Reglament, així com d’altra que es considera necessària sobre com recollim i com utilitzem les vostres dades personals.

Puja

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, amb:

El representant del responsable del tractament és el Sra. Sarai Sarroca Cervelló, director del SMC.

Com a empresa pública, el SMC ha designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD). Les seves dades de contacte són:

Puja

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i amb quina base legal?

 • Per interès públic:
  • Exercir les competències del SMC segons la normativa vigent .
  • Atendre les vostres consultes, peticions, suggeriments, notificacions d’error i queixes.
  • Garantir la vostra seguretat en l’accés a les nostres dependències.
  • Millorar els serveis que us oferim.
 • A partir del vostre consentiment:
  • Facilitar-vos l’ús personalitzat de les nostres aplicacions web i serveis, sempre que us hagueu registrat amb aquesta finalitat.
  • Promocionar i informar-vos de les activitats que duem a terme, productes i altres aspectes relacionats amb els serveis que oferim, mitjançant correus electrònics, el web, les xarxes socials i altres mecanismes.
  • Enviament periòdic d’enquestes i recollir la vostra opinió i suggerències per la millora dels serveis que us oferim.
  • Enviament del Butlletí informatiu del SMC, prèvia subscripció.
 • Per relació contractual (o precontractual):
  • Processar les vostres sol·licituds de llocs de treball i els vostres CVs.
  • Gestionar els procediments de contractació pública i complir les obligacions derivades dels contractes que hagueu formalitzat amb nosaltres.
 • Per motius legals:
  • Atendre les vostres sol·licituds d’informació pública.
  • Gestionar els procediments de contractació pública i complir les obligacions derivades la legislació de contractació del sector públic (fiscals, tributàries, etc).
Puja

Com recollim les vostres dades personals i quines són?

Informació que ens faciliteu mitjançant formularis web

Alguns dels formularis web a través dels quals recollim les vostres dades personals són:

 • Bústies de contacte.
 • Inscripció a esdeveniments organitzats per el SMC.
 • Sol·licitud d’informació pública (transparència).
 • Registre d’usuaris, per a la descàrrega d’informació i/o l’ús de certs serveis.

En aquests casos, en el moment de la recollida s’indica la informació bàsica sobre protecció de dades, especialment la seva finalitat.

En general, les dades personals que ens faciliteu mitjançant aquests formularis són:

 • Adreça de correu electrònic.
 • Nom i cognoms.
 • Adreça postal.

Informació que ens faciliteu mitjançant correu electrònic, telèfon, xarxes socials i altres canals de comunicació

En aquests casos, la informació que recollim és la que ens proporcioneu de forma proactiva i voluntària, i només la utilitzem per gestionar les vostres consultes, peticions, suggeriments, queixes, etc. Part d’aquestes dades poden residir en servidors de terceres parts (Twitter, Facebook, etc.).

Tanmateix, els programes informàtics utilitzats en l’ús i desenvolupament del lloc web són propietat de METEOCAT o dels seus proveïdors de software i estan protegits per les lleis nacionals i Tractats i Convenis internacionals en la matèria. En aquest sentit, METEOCAT utilitza els Serveis API de Youtube d’acord amb les seves Condicions d’Ús de Client API. Les persones usuàries del web METEOCAT accepten estar subjectes a les condicions de servei de Youtube que es poden consultar en el següent enllaç: https://www.youtube.com/t/terms.

Informació que recollim de les vostres visites als nostres webs

Aquest portal web utilitza galetes (cookies), arxius de text ubicats en l’ordinador de l’usuari, per a ajudar el lloc web a analitzar l’ús que els usuaris en fan,  per el correcte funcionament i  visualització dels continguts publicats, així com per la recollida d’estadístiques.

Per la recollida d’estadístiques es fa ús de Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l’adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google en els  servidors del lloc web. Per tal d’impedir aquesta recollida de l’adreça IP  METEOCAT té activada  l’opció  “Anonymize IP” que porta incorporada el propi sistema i que emmascara els tres darrers dígits de l’adreça IP de manera que l’anonimitza posant-los a 0.

Aquesta informació la utilitzem per millorar l’accés als continguts i als serveis que us oferim, i per monitoritzar el seu rendiment.

Aquesta informació l’obtenim mitjançant les galetes que es desen en els vostres navegadors i els logs que es desen en els nostres servidors web.

Si malgrat tot voleu desactivar les galetes que recullen la informació podeu rebutjar-ne el seu ús per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, pot ser que no pugueu fer ús de totes les funcionalitats d’aquest lloc web. En utilitzar el lloc web, consentiu el tractament de les vostres dades en la forma i per a les finalitats més amunt indicades.

Puja

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Només emmagatzemem la vostra informació personal en la mesura que la necessitem, a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recollida, i segons la base jurídica del seu tractament, de conformitat amb la llei aplicable.

Conservarem la vostra informació personal mentre estigueu registrats com a usuaris dels nostres serveis, mentre existeixi una relació contractual i/o comercial, o mentre no exerciu el vostre dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les vostres dades (per a més informació, vegeu l’apartat sobre els vostres drets). En aquests casos, conservarem la informació degudament bloquejada, sense fer-ne cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o la defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament de les vostres dades, que hagi de ser atesa i per a la qual sigui necessari recuperar-la.

Puja

A qui podem comunicar les vostres dades?

La major part de les dades que recollim resideixen en servidors nostres, però en alguns casos és necessari comunicar a terceres parts la informació que ens heu proporcionat, per poder prestar-vos el servei sol·licitat.

També hi ha empreses que ens presten altres tipus de serveis, que actuaran com a Encarregats del Tractament i que tenim subscrit el corresponent contracte que recull les obligacions i responsabilitats marcades per la legislació vigent en materia de protecció de dades personals.

Puja

Com protegim les vostres dades?

Sempre que estiguin sota el nostre control, farem tot el possible per assegurar que les vostres dades personals es tractin d’una forma que garanteixi la seguretat necessària per evitar-ne un ús no autoritzat o il·legal, la seva pèrdua accidental, destrucció o dany.

Amb aquesta finalitat, utilitzem mesures tècniques i organitzatives adequades que, alhora, són revisades periòdicament. Protegim la vostra informació personal mitjançant l’ús d’una combinació de controls de seguretat tant físics com informàtics o lògics, fins i tot controls d’accés que restringeixen i administren la forma com les vostres dades personals són tractades, administrades i gestionades. També ens assegurem que els nostres treballadors estiguin degudament capacitats per protegir la vostra informació personal.

Hem establert procediments per gestionar qualsevol incidència sospitosa relacionada amb dades personals que pogués esdevenir-se, la qual us seria notificada, així com qualsevol regulació aplicable a la incidència que legalment estiguem obligats a complir.

Puja

Quins són els vostres drets de protecció de dades i com es poden exercir?

 • Retirada del consentiment: Quan estiguem utilitzant la vostra informació personal a partir del vostre consentiment, teniu el dret de retirar-lo en qualsevol moment.
 • Dret a ser informat: Teniu el dret a ser informats sobre l’ús de la vostra informació personal. Aquesta política, i els textos legals resumits que utilitzem en les nostres comunicacions i formularis, pretenen ser una descripció clara i transparent al respecte.
 • Dret d’accés: Podeu sol·licitar-nos quina informació vostra tenim i/o demanar-nos-en una còpia.
 • Dret de supressió: Podeu sol·licitar l’eliminació de les dades que us puguin identificar personalment. Hi pot haver ocasions en què no puguem complir aquesta sol·licitud per motius legals, fet que us seria notificat. En alguns casos, suggerirem donar-vos de baixa de futures comunicacions, en lloc d’eliminar les dades.
 • Dret de rectificació: Si les vostres dades són incorrectes en les nostres bases de dades, teniu el dret de demanar-nos la seva actualització.
 • Dret a la limitació del tractament: En certes situacions, teniu el dret de demanar-nos una limitació en el tractament que fem de les vostres dades, si no esteu d’acord amb la seva exactitud o ús legítim. Això comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: Quan estiguem utilitzant la vostra informació personal amb el vostre consentiment, la llei us permet demanar-nos la portabilitat de les vostres dades a un altre proveïdor de serveis. En aquest cas, us facilitarem (a vosaltres o a la tercera part que ens hagueu indicat) les vostres dades personals en un format estructurat, d’ús comú i llegible, sempre que sigui tècnicament viable.
 • Dret d’oposició i decisions individuals automatitzades; Podeu, sempre que no concorri cap de les excepcions previstes en el RGPD, oposar-vos a que les vostres dades siguin objecte de tractament. Aquesta oposició, la podeu presentar en qualsevol moment, i es podrà basar en motius relacionats amb la vostra situació particular. En aquest cas, deixarem de tractar les vostres dades personals.

Podeu sol·licitar l’exercici de qualsevol d’aquests drets adreçant un correu electrònic a protecciodades.meteocat@gencat.cat.

Puja

Canvis en aquesta política

Qualsevol canvi que en el futur puguem fer a la nostra política de privacitat es publicarà en aquesta pàgina i, si escau, us ho notificarem per correu electrònic. En cas que sigui necessari, us sol·licitarem que, per continuar utilitzant els nostres serveis, llegiu i accepteu els nous termes.

Puja

Contacte

Si teniu qualsevol tipus de consulta o comentari, o si desitgeu fer-nos algun suggeriment sobre com utilitzem les dades personals, podeu enviar un correu electrònic a protecciodades.meteocat@gencat.cat.

Puja

Reclamacions

Teniu dret a presentar una reclamació al Delegat de Protecció de Dades de l’SMC, a través de l’adreça dpd.meteocat@gencat.cat.

Si, un cop fet això, no veieu resolta la reclamació, podeu interposar-la davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica.

Puja

Registre activitats de l’SMC

A la taula del document registre d’activitats podeu consultar la informació relativa a les dades personals que disposa l’SMC.

Registre activitats del Servei Meteorològic de Catalunya

Puja