Interpretació del producte pluja o neu

El producte s’obté a partir de la combinació del camp de temperatura del termòmetre humit calculat a partir de les dades de la Xarxa d’Estacions Automàtiques (XEMA) i del camp de reflectivitat obtingut de la Xarxa de Radars Meteorològics (XRAD).  S’observen tres colors diferenciats: el vermell que correspon a la pluja, el verd a l’aiguaneu i el blau a la neu. La frontera entre diferents tipus de precipitació es determina aplicant els llindars següents:

  • Si la temperatura del termòmetre humit és inferior o igual a 1.5°C, la precipitació a la superfície es considera neu.
  • Si la temperatura del termòmetre humit és superior a 1.7°C, la precipitació a la superfície es considera pluja.
  • Si la temperatura del termòmetre humit queda entre els dos llindars mencionats, la precipitació a la superfície es considera aiguaneu.

Cada color presenta diferents tonalitats, que corresponen a la intensitat de la precipitació, és a dir, a part de poder discriminar el tipus de precipitació també es pot apreciar la seva intensitat.

El procés per obtenir el producte de pluja o neu es descriu a través de les següents imatges:

1. Camp d’anàlisi de la temperatura del termòmetre humit

2. El camp anterior es classifica tenint en compte els llindars establerts per separar els tipus de precipitació.

Mapa exemple de la zona on podria caure neu o pluja segons la temperatura

3. Per tal de delimitar la zona on hi ha precipitació i on no, es fa servir el camp de reflectivitat radar.

4. Combinant les figures dels punts 2 i 3, s’obté el producte de pluja o neu, el qual mostra informació sobre el tipus de precipitació i de la intensitat d’aquesta.