Projectes de recerca

Tot seguit s’indiquen les iniciatives i projectes de recerca on participa l’àrea de Climatologia actualment o en els darrers cinc anys.

Àmbit internacional

European Climate Assesment & Dataset (ECA&D). Des del 2014, l’SMC és proveïdor regular d’observacions meteorològiques diàries de Catalunya, amb dades procedents principalment de la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques). (VIGENT)

Pan European Phenology project (PEP725). Des de 2013, l’Equip de Canvi Climàtic proporciona regularment les observacions fenològiques realitzades a Catalunya i procedents de la Xarxa Fenològica de Cataluna (FenoCAT). (VIGENT)

Euro-Climhist. Des del 2021, l’SMC és un dels contribuïdors a aqueta xarxa temàtica europea dedicada a aglutinar observacions instrumentals o proxy, posteriors a l’any 1.500 DC, i localitzades al continent europeu. La sèrie de Barcelona (des del 1780) és una d’aquestes fonts de dades. (VIGENT)

OPCC-ADAPYR. Des del 2020 i fins a maig de 2022, l’Àrea participa en l’elaboració d’un Butlletí d’Indicadors de Canvi Climàtic dels Pirineus. Aquest projecte és finançat per fons FEDER, en el marc de la convocatòria d’ajuts INTERREG V A (POCTEFA, Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra), 2014-2020. (FINALITZAT)

Projecte CLIM’PY. Entre 2016 i 2019, es va dur a terme el projecte CLIM’PY finançat per fons FEDER en el marc de la convocatòria d’ajuts INTERREG V A (POCTEFA), 2014-2020, i que aprofundí en el coneixement del canvi climàtic al Pirineu. (FINALITZAT)

EUMETNET DARE initiative (2014-2020). Aquesta iniciativa, impulsada des del grup d’experts en clima d’EUMETNET, tenia l’objectiu identificar les sèries climàtiques europees més valuoses, tant per la seva llarga durada, com per la seva localització en àmbits de muntanya o indrets remots. L’SMC hi va participar proporcionant un inventari de sèries històriques i la seva experiència en el rescat de dades climàtiques a Catalunya. El projecte va culminar amb una publicació al 2021. (FINALITZAT)

WMO MEDARE initiative. L’SMC va participar en aquesta xarxa temàtica de l’Organització Meteorològica Mundial creada el 2007, proporcionant informació de sèries climàtiques de llarga durada de Catalunya. La iniciativa MEDARE cerca desenvolupar tasques de rescat de dades climàtiques en l’àmbit de la conca mediterrània. (FINALITZAT)

Àmbit espanyol

  • Projecte MOLLY – Resolviendo carencias de conocimiento críticas para mejorar las proyecciones morfodinámicas de costas bajas en el siglo XXI. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (2021-2023) i té com a investigadors principals el Dr. Jorge Guillén Aranda (ICM-CSIC) i la Dra. Francesca Ribas Prats (Departament de Física, Universitat Politècnica de Catalunya). Referència: PID2021-124272OB-C22. (VIGENT)
  • Projecte EXE – T and PPT extremes in peninsular Spain. Dry and warm compound events. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (2021-2023) i té com a investigadors principals el Dr. Javier Martín-Vide i el Dr. Joan Albert López-Bustins (Dept. de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona). Referència: PID2020-116860RB-C21. (VIGENT)
  • CLICES-3, CLImate of the last CEntury in Spanish mainland. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2018-2020) i té com a investigador principal el Dr. Javier Martín-Vide (Dept. de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona). Referència: CGL2017-83866-C3-2-R. (FINALITZAT)
  • Respuesta morfológica y sistémica al cambio climático en cauces efímeros mediterráneos: dinámica, resiliencia y propuestas de actuación. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2018-2020) i té com a investigador principal el Dr. Carmelo Conesa  (Dept. de Geografia de la Universidad de Murcia). Referència: CGL2017-84625-C2-1-R. (FINALITZAT)
  • MEDIFLOOD-2, Variabilidad espacio-temporal de las inundaciones en la cuenca mediterránea española desde 1300 AD: procesos atmosféricos, hidrológicos e interacciones con la actividad humana. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (2017-2019) i té com a investigador principal el Dr. David Pino (Dept. de Física Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya). Referència: CGL2016-75996-R. (FINALITZAT)
  • HOPE, Análisis HOlístico del impacto de las Precipitaciones Extremas e inundaciones y su introducción en escenarios futuros. Aplicación a las estrategias de adaptación y resiliencia. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (2016-2018) i té com a investigadora principal la Dra. M. Carmen Llasat (Dept. d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona). Referència: CGL2014-52571-R. (FINALITZAT)
  • WeMOTOR, La oscilación del Mediterráneo Occidental y su influencia sobre la variabilidad pluviométrica y la actividad tormentosa en el mar Balear. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (2015-2017) i que té com a investigador principal al Dr. Javier Martín-Vide (Dept. de Geografia de la Universitat de Barcelona). Referència: CSO2014-55799-C2-1-R (FINALITZAT)

Àmbit català

  • L’agrometeorologia com a punt de partida per una producció vitivinícola estable i de qualitat en condicions de canvi climàtic en el segle XXI. CLIMAVIT 21. Projecte finançat a través de l’Operació 01.02.01 (transferència tecnològica) del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020. El projecte va desenvolupar-se entre 2019 i 2020. (FINALITZAT)
  • Programa de Doctorat Industrial (2014 DI 019). Projecte de recerca estratègic del Servei Meteorològic de Catalunya, on el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat (en aquest cas la Universitat de Barcelona), i que serà objecte d’una tesi doctoral. L’1 de gener de 2015 es va iniciar el programa, concedint l’ajut a l’Alba Llabrés, que va llegir la tesi el 14 de gener de 2020. (FINALITZAT)
  • Projecte GLOBALVITI d’anàlisi de l’impacte del canvi climàtic al conreu de la vinya al Penedès. El projecte es va finançar amb el suport del programa CIEN (Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional) del CDTI, i aquest subprojecte va ser liderat per l’IRTA. Es va analitzar l’impacte present i futur del canvi climàtic al Penedès (1950-2100), i les projeccions futures de situacions associades a pedregades i boires. El projecte va desenvolupar-se entre 2017 i 2018. (FINALITZAT)