Tot seguit s’indiquen les iniciatives i projectes de recerca on participa l’àrea de Climatologia actualment.

Àmbit internacional

 • OPCC-ADAPYR. Des del 2020 i fins a mitjans de 2022, l’Àrea participa en l’elaboració d’un Butlletí d’Indicadors de Canvi Climàtic dels Pirineus. Aquest projecte és finançat pel programa INTERREG V A (Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). (NOU)
 • CLIM’PY: Caracterització de l’evolució del clima i provisió d’informació per a l’adaptació als Pirineus. Des de 2016 i fins al 2019 l’Àrea participa en aquest projecte finançat pel programa INTERREG V A (Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra, POCTEFA). El grup de treball el formen l’SMC, Universidad de Zaragoza, CSIC-IPE, AEMET, Météo France, CESBIO i CENMA.
 • European Climate Assesment & Dataset (ECA&D). L’Àrea participa des de 2014 com a proveïdor regular d’observacions meteorològiques diàries de Catalunya, amb dades procedents principalment de la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques).
 • Pan European Phenology project (PEP725). Des de 2013, l’Equip de Canvi Climàtic proporciona regularment les observacions fenològiques realitzades a Catalunya i procedents de la Xarxa Fenològica de Cataluna (Fenocat).
 • WMO MEDARE initiative. L’Àrea participa en aquesta xarxa temàtica de l’Organització Meteorològica Mundial des de 2007, proporcionant informació de sèries climàtiques de llarga durada de Catalunya. La iniciativa MEDARE cerca desenvolupar tasques de rescat de dades climàtiques en l’àmbit de la conca mediterrània.
 • EUMETNET DARE initiative. Aquesta iniciativa impulsada des del grup d’experts en clima d’EUMETNET cerca identificar les sèries climàtiques europees més valuoses, tant per la seva llarga durada com per la seva localització en àmbits de muntanya o indrets remots. Seguint aquests preceptes, l’SMC participa des de 2014 i ha proporcionat un primer inventari de sèries ja disponibles i d’altres pendents de ser digitalitzades.
 • Parallel Observations Science Team (POST) integrat al International Surface Temperature Initiative (ISTI). Aquesta iniciativa impulsada per l’UK Met Office (Regne Unit) i amb el suport de la Comissió de Climatologia de la Organització Meteorològica Mundial (OMM) té per objectiu crear una base de dades mundial d’observacions de temperatura en paral·lel, és a dir, procedents d’estacions manuals i automàtiques. D’aquesta manera es podrà millorar el coneixement de les inhomogeneïtats introduïdes pel canvi d’un sistema manual a un d’automàtic. L’SMC hi participa amb l’aportació de dades de diversos casos d’observacions en paral·lel a Catalunya.
 • Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. Projecte finançat per la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), entre 2012 i 2014, per aprofundir en el coneixement del fenomen del canvi climàtic en aquest àmbit. L’SMC participa a l’Acció Clima juntament amb d’altres centres i institucions (CENMA, Andorra / Universidad de Zaragoza / Météo France / AEMET) en la creació i manteniment d’una base de dades climàtica a resolució mensual i cobrint el període que s’inicia el 1950. (FINALITZAT)

Àmbit espanyol

 • CLICES-3, CLImate of the last CEntury in Spanish mainland. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2018-2020) i té com a investigador principal el Dr. Javier Martín-Vide (Dept. de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona). Referència: CGL2017-83866-C3-2-R. (NOU)
 • Respuesta morfológica y sistémica al cambio climático en cauces efímeros mediterráneos: dinámica, resiliencia y propuestas de actuación. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2018-2020) i té com a investigador principal el Dr. Carmelo Conesa  (Dept. de Geografia de la Universidad de Murcia). Referència: CGL2017-84625-C2-1-R. (NOU)
 • MEDIFLOOD-2, Variabilidad espacio-temporal de las inundaciones en la cuenca mediterránea española desde 1300 AD: procesos atmosféricos, hidrológicos e interacciones con la actividad humana. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (2017-2019) i té com a investigador principal el Dr. David Pino (Dept. de Física Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya). Referència: CGL2016-75996-R.
 • HOPE, Análisis HOlístico del impacto de las Precipitaciones Extremas e inundaciones y su introducción en escenarios futuros. Aplicación a las estrategias de adaptación y resiliencia. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (2016-2018) i té com a investigadora principal la Dra. M. Carmen Llasat (Dept. d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona). Referència: CGL2014-52571-R.
 • WeMOTOR, La oscilación del Mediterráneo Occidental y su influencia sobre la variabilidad pluviométrica y la actividad tormentosa en el mar Balear. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (2015-2017) i que té com a investigador principal al Dr. Javier Martín-Vide (Dept. de Geografia de la Universitat de Barcelona). Referència: CSO2014-55799-C2-1-R (PRORROGAT fins a desembre de 2018)
 • Análisis multi-proxy de paleoinundaciones en zonas de relieves montañosos. Factores motrices y efectos en el pasado, presente y futuro. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (2014-2016) i que té com a investigador principal al Dr. Lothar Schulte (Dept. de Geografia de la Universitat de Barcelona). (FINALITZAT)
 • IMPACTRON, Evaluación del IMPACto en las series de temperatura de las TRansiciones entre sistemas de ObservacióN. Red de Excelencia en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). Vigent de desembre de 2015 a desembre de 2017. L’investigador principial és el Dr. Enric Aguilar (Dept. de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona). Referència: CGL2015-70192-REDT. (FINALITZAT)
 • DAAMEC, Determinación y Ajuste del sesgo introducido por la Automatización de las estaciones MEteorológicas en las series Climáticas. Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (2013-2015) i que té com a investigador principal al Dr. Enric Aguilar (Dept. de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona). (FINALITZAT)
 • Análisis de la interacción entre las ondas de gravedad y la capa límite atmosférica. Aplicación al estudio del transporte y dispersión de contaminantes atmosféricos. Projecte finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (2013-2015) i que té com a investigadora principal a la Dra. Maria Rosa Soler (Dept. d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona). (FINALITZAT)

Àmbit català

Programa de Doctorat Industrial (2014 DI 019). Projecte de recerca estratègic del Servei Meteorològic de Catalunya, on el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat (en aquest cas la Universitat de Barcelona), i que serà objecte d’una tesi doctoral. L’1 de gener de 2015 es va iniciar el programa, concedint l’ajut a l’Alba Llabrés, que fins a 2017 centrarà la recerca en L’obtenció de la precipitació màxima esperada i de les corbes IDF a alta resolució per a Catalunya. (FINALITZAT)