El canvi climàtic al Pirineu

Les àrees de muntanya són un dels àmbits més sensibles al canvi climàtic. L’any 2010, la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) integrada per les regions i països que formen part de l’àmbit pirinenc va impulsar la creació de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) per tal de millorar el coneixement del fenomen en aquest sector. A partir de llavors, s’han desenvolupat diversos projectes de recerca finançats dins del marc d’ajuts INTERREG (POCTEFA), ens els que hi ha intervingut l’SMC.

  • Entre 2016 i 2019, es va dur a terme el projecte CLIMPY, que perseguia estudiar i comprendre l’evolució del clima als Pirineus per reduir la vulnerabilitat dels sistemes naturals i humans als impactes del canvi climàtic i donar suport a la seva adaptació als seus efectes negatius, mitjançant la transferència de coneixement. L’SMC va estar involucrat en crear la primera base de dades diària de temperatura, precipitació i gruix de neu per a tot el Pirineu, amb dades que cobrien el període 1959-2010.
  • Entre 2020 i 2022 el projecte OPCC-ADAPYR va donar continuïtat a l’anterior projecte CLIMPY, i en va sortir, entre d’altres, la definició de l’Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic i l’emissió del primer Butlletí d’Indicadors de Canvi Climàtic dels Pirineus (BICCPIR).

Tot seguit, podeu accedir al Geoportal de l’OPCC amb totes les dades generades en el marc dels diferents projectes, i també a la primera edició del BICCPIR.

Més informació

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC)