Sèries climàtiques des de 1950

Les sèries climàtiques són la principal font de monitoratge del clima passat i present, i esdevenen la base per a les projeccions climàtiques futures. Per aquest motiu és essencial disposar de sèries d’àmplia cobertura temporal, contínues, de qualitat i homogènies.

Sèries temporals mensuals i diàries

L’àrea de Climatologia de l’SMC disposa de la base de dades CADTEP (CAtalan Daily TEmperature and Precipitation data set), formada per un conjunt de sèries climàtiques a resolució diària i mensual, contínues, homogènies i de lliure accés des del 1950. Per a més informació sobre la metodologia seguida per a la generació de la base de dades, consulteu Prohom et al. (2023).

Per descarregar-vos les dades seleccioneu primer la sèrie al desplegable superior i posteriorment la variable o tipus de dades (precipitació acumulada mensual, temperatura màxima mitjana mensual, temperatura mínima mitjana mensual o bé les dades diàries). També podeu accedir-hi a través del mapa, clicant el punt d’interès i a l’enllaç de la variable o tipus de dada corresponent, que s’obrirà en forma de quadre.

Els fitxers tenen una estructura comuna: en el cas dels mensuals, un encapçalament que inclou informació sobre la sèrie, seguit de 13 columnes. La primera correspon a l’any, la segona, a les dades del mes de gener, la tercera a les del mes de febrer i així successivament. Els fitxers de temperatura màxima i temperatura mínima mostren mitjanes mensuals (en ºC), mentre que els fitxers de precipitació mostren acumulats mensuals (en mm). Pel que fa als fitxers de dades diàries, l’estructura comprèn un encapçalament amb informació sobre la sèrie, seguit de 6 columnes: les tres primeres indiquen la data (en el format any / mes / dia), la quarta mostra la dada de precipitació (en mm), la cinquena la dada de temperatura màxima (en ºC) i la sisena la dada de la temperatura mínima (en ºC). Per a aquelles sèries que només disposen de dades de precipitació, només contenen una única quarta columna amb les dades de precipitació diària.

  • Fitxers comprimits en format zip amb tots els fitxers mensuals (270 kB) i tots els fitxers diaris (7,3 MB) en format txt de totes les sèries
  • Fitxer EXCEL amb el llistat de totes les sèries i les seves característiques (codi, nom de la sèrie, comarca, coordenades UTM31 i si disposa dels fitxers de temperatura màxima, temperatura mínima i precipitació corresponents) (11 kB)