Estat de la sequera

La sequera pluviomètrica es pot avaluar utilitzant diversos índexs. Un dels més àmpliament utilitzats és l’índex SPI (de l’anglès Standardized Precipitation Index), també conegut com a Índex de Precipitació Estàndard (IPE), que permet fer una avaluació del dèficit o excés de precipitació al territori i per a una varietat d’escales temporals. Els intervals més llargs (superiors a 12 mesos) aporten informació sobre l’estat de les aigües subterrànies, dels cursos d’aigua i de l’emmagatzematge d’aigua als embassaments. Per contra, els intervals més curts (inferiors a 9 mesos) són útils per a estimar la humitat del sòl, aspecte molt important per a l’agricultura i els boscos, i responen de manera immediata a la presència o absència de precipitacions.

Les àrees de Recerca Aplicada i Modelització i de Climatologia (SMC) elaboren mensualment els mapes d’IPE per a Catalunya per als intervals de 6, 9, 12, 24 i 36 mesos.

Darreres dades de l’IPE – Abril 2024

Imatge seleccionada

Per a la correcta interpretació de la cartografia es pot seguir aquest esquema:

  • > 2,5, condicions d’humitat excepcional
  • 2,0 a 2,5 condicions d’humitat extrema
  • 1,5 a 2,0 condicions d’humitat forta
  • 1,0 a 1,5, condicions d’humitat moderada
  • 1,0 a -1,0, condicions de normalitat
  • -1,0 a -1,5, condicions de sequera moderada
  • -1,5 a -2,0, condicions de sequera forta
  • -2,0 a -2,5, condicions de sequera extrema
  • <-2,5, condicions de sequera excepcional

Per a més informació dirigiu-vos a suport a la interpretació de l’IPE

Condicions prèvies

Voleu saber com ha evolucionat l’estat de la sequera els darrers anys? Accediu a l’històric de mapes de l’IPE.