Predicció

Prediccions

Predicció general

Predicció general

Predicció meteorològica per a Catalunya, que arriba a la precisió comarcal. També inclou els Avisos de Situació Meteorològica de Perill

Predicció municipal

Predicció municipal

Predicció meteorològica automàtica per a tots els municipis de Catalunya

Predicció per a platges i esports nàutics

Predicció per a platges i esports nàutics

Predicció meteorològica i marítima automàtica arran de costa per a totes les platges de Catalunya

Predicció a mar obert

Predicció per a mar obert

Predicció marítima per a mar endins

Predicció al Pirineu

Predicció per al Pirineu

Predicció meteorològica específica per a cims i refugis del Pirineu

Predicció a les pistes d'esquí

Predicció per a les pistes d'esquí

Predicció meteorològica específica per a pistes d'esquí

MeteoMuntanya

MeteoMuntanya

Producte creat i gestionat per l'SMC i la FEEC i orientat als qui practiquen activitats de muntanya.

Audiovisuals de predicció

Audiovisuals de predicció

Vídeos i cròniques de ràdio amb informació de la predicció meteorològica per a Catalunya

Índex Ultraviolat (UVI)

Índex Ultraviolat (UVI)

Predicció automàtica de l'índex ultraviolat, així com de l'estat del cel previst

Models numèrics

Models atmosfèrics

Models atmosfèrics

Predicció operativa dels models meteorològics

Models oceanogràfics

Models oceanogràfics

Predicció operativa del model d'onatge

Predicció mensual

Predicció mensual

Predicció de les anomalies de temperatura i precipitació dels pròxims tres mesos