Evolució de la temperatura

Tot seguit es mostra l’evolució de la temperatura de l’aire a quatre àmbits o punts del territori: al conjunt de Catalunya, a l’observatori de l’Ebre, a l’observatori Fabra (de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona), i a la sèrie històrica de la ciutat de Barcelona. També s’ofereix la tendència observada a un conjunt de sèries climàtiques des del 1950.

La temperatura al conjunt de Catalunya

Seguidament s’ofereix l’evolució de la temperatura mitjana de l’aire al conjunt de Catalunya des del 1950. La sèrie climàtica s’ha generat a partir de 27 sèries distribuïdes pel territori. Els valors es mostren com a anomalia anual o estacional respecte la mitjana del període de referència 1961-1990 (període recomanat per l’Organització Meteorològica Mundial per copsar canvis a llarg termini). La corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

Per a més informació sobre la tendència de la temperatura a Catalunya consulteu el capítol corresponent del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics.

Imatge seleccionada

La temperatura a l’Observatori de l’Ebre (Roquetes)

Aquí es mostra l’evolució de la temperatura mitjana a l’Observatori de l’Ebre, que disposa de registres climàtics des del 1905. Els valors es mostren com a anomalia anual o estacional respecte la mitjana del període de referència 1961-1990 (període recomanat per l’Organització Meteorològica Mundial per copsar canvis a llarg termini). La corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

Imatge seleccionada

La temperatura a l’Observatori Fabra (Barcelona)

Tot seguit, es mostra l’evolució de la temperatura mitjana a l’Observatori Fabra, que disposa d’una sèrie climàtica centenària, referent a la ciutat de Barcelona. Els valors es mostren com a anomalia anual o estacional respecte la mitjana del període de referència 1961-1990 (període recomanat per l’Organització Meteorològica Mundial per copsar canvis a llarg termini). Només pel cas de la insolació s’ha escollit el període 1971-2000 perquè la sèrie s’inicia al 1968. La corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

Imatge seleccionada

La temperatura a Barcelona des del 1780

La ciutat de Barcelona disposa de registres climàtics instrumentals que es remunten a l’any 1780. Gràcies a una tasca exhaustiva de digitalització dels documents originals, i una posterior anàlisi de qualitat i d’homogeneïtat de les dades, s’ha pogut reconstruir la sèrie termomètrica de la ciutat (veure Prohom et al. 2012, per a més detalls). Tot seguit es mostren els valors com a anomalia anual o estacional respecte del període de referència 1851-1900, també conegut com a període preindustrial. La corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

Imatge seleccionada

Tendència de la temperatura des del 1950

Aquí es mostra la tendència de la temperatura mitjana, de la mitjana de les màximes i de les mínimes, per a diferents resolucions temporals (anual i estacional), i per a un conjunt de 27 sèries climàtiques repartides pel territori. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal (en ºC/decenni), i el cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall (p<0,05).

Imatge seleccionada

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC). Aquí hi trobareu informació més detallada i actualitzada sobre la tendència de la temperatura a Catalunya.