Insolació i pressió atmosfèrica

Tot seguit es mostra l’evolució de la insolació anual i estacional a dos observatoris centenaris: l’observatori de l’Ebre i l’observatori Fabra (de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona). Pel cas de l’observatori Fabra s’inclou també l’evolució de la pressió atmosfèrica anual i estacional.

La insolació i la pressió atmosfèrica a l’Observatori Fabra (Barcelona)

Els valors es mostren com a anomalia anual o estacional respecte la mitjana del període de referència 1961-1990 (període recomanat per l’Organització Meteorològica Mundial per copsar canvis a llarg termini). Només pel cas de la insolació s’ha escollit el període 1971-2000 perquè la sèrie s’inicia al 1968. La corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

Imatge seleccionada

La insolació a l’Observatori de l’Ebre (Roquetes)

Els valors es mostren com a anomalia anual o estacional respecte la mitjana del període de referència 1961-1990 (període recomanat per l’Organització Meteorològica Mundial per copsar canvis a llarg termini) . La corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

Imatge seleccionada

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC).