Dades meteorològiques

La informació del Servei Meteorològic de Catalunya està disponible per a particulars, empreses i administracions a través de diferents canals d’accés. Els serveis professionals de l’SMC inclouen funcions avançades en constant evolució i la possibilitat de desenvolupar productes a mida.

Dades de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA)

El Servei Meteorològic de Catalunya disposa d’unes 190 estacions automàtiques repartides per tot el país amb l’objectiu de disposar d’una bona cobertura espacial de dades meteorològiques de superfície.

Totes les estacions enregistren dades cada 30 minuts, les anomenades dades mesurades de període. A partir d’aquests valors de període es calculen els estadístics diaris, mensuals i anuals, així com càlculs d’altres variables, tals com l’evapotranspiració de referència (ETO), utilitzada en l’àmbit de l’agricultura i per a programació de regs, o els graus-dia, que permeten avaluar la càrrega de calefacció o refrigeració que cal aportar a un edifici o equipament per garantir unes determinades condicions de confort.

Foto EMA

Formes d’accés a les dades

1. Web

2. Dades obertes

3. API

L’API del Servei Meteorològic de Catalunya ofereix als desenvolupadors una forma fàcil i segura d’accedir a les dades meteorològiques que emmagatzema l’SMC.

De la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) està disponible la següent informació:

Per conèixer el procés de registre i els diferents plans d’accés a l’API us podeu adreçar a : http://apidocs.meteocat.gencat.cat

4. Enviaments periòdics i automàtics de dades

També disposem del servei d’enviaments personalitzats i automàtics per correu electrònic o per FTP amb dades meteorològiques registrades a la XEMA, d’acord amb els controls de qualitat aplicats en el moment de l’enviament. Els fitxers s’envien en format excel/csv/xml, podent generar-se diàriament, setmanalment o mensual. Aquest servei permet incloure variables calculades com la ETO.

5. Informes per episodis concrets i fitxers amb dades meteorològiques

Amb les dades meteorològiques procedents de la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (XEMEC) s’elaboren informes i s’extreuen dades per a diferents usuaris (particulars, empreses o administració). Per a determinades variables meteorològiques, també es faciliten les observacions de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)

Podeu demanar els informes o els fitxers de dades  mitjançant els formularis corresponents

Contractació i tarifes*

Si voleu contractar o demanar informació sobre els serveis professionals que ofereix l’SMC, només cal que ompliu el formulari de contractació de serveis del catàleg

Per qualsevol consulta et pots adreçar a comercial.meteocat@gencat.cat

(*) Les tarifes dels serveis i dels productes han estat aprovades pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya. Les tarifes no inclouen l’IVA.

Tarifes enviament fitxer amb dades meteorològiques i informes per episodis concrets

L’extracció de fitxers amb dades meteorològiques té un cost econòmic d’acord amb el temps requerit per a la preparació dels mateixos. Es consideraran exemptes de pagament aquelles peticions que es realitzin amb finalitat no comercial (investigació, recerca o estudis), sempre que el temps requerit per a la seva preparació sigui inferior a 1 hora. La tarifa aprovada pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya de desembre de 2021, és de 70 €/h.

L’elaboració d’informes amb dades meteorològiques té un cost econòmic d’acord amb el temps requerit per a la preparació dels mateixos. La tarifa aprovada pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya de desembre de2022, és de 70 €/h. Es consideraran exemptes de pagament aquelles peticions que es realitzin amb finalitat no comercial (investigació, recerca o estudis), sempre que el temps requerit per a la seva preparació sigui inferior a 1 hora.

Algunes de les tarifes de l’enviament de fitxers amb dades meteorològiques:

ProducteTarifa
Enviament de dades de període o diàries d’una estació 50,25 €

Algunes de les tarifes dels informes amb dades meteorològiques:

ProducteTarifa
Informe d’una variable en un període inferior a un mes8,76 €
Informe de quatre variables en un període inferior a un mes 15,38 €
Informe d’una variable en un període inferior a tres mesos20,15 €
Informe de quatre variables en un període inferior a tres mesos33,94 €
Puja

Dades de la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE)

La Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques atmosfèriques (XDDE) permet la detecció en temps real de les tempestes, així com el pronòstic a molt curt termini de la seva trajectòria.

Foto detector XDDE

Formes d’accés a les dades

1. Web

Cada 10 minuts s’actualitza la imatge dels llamps detectats a Catalunya

2. API

L’API del Servei Meteorològic de Catalunya ofereix als desenvolupadors una forma fàcil i segura d’accedir a les dades meteorològiques que emmagatzema l’SMC.

L’API ofereix accés a les descàrregues enregistrades per la XDDE aportant informació de diferents aspectes tals com el moment exacte en el qual han tingut lloc, els paràmetres per a la seva localització, el tipus de descàrrega, el número de sensors que han participat, etc.

Per conèixer el procés de registre i els diferents plans d’accés a l’API us podeu adreçar a : http://apidocs.meteocat.gencat.cat

Contractació i tarifes*

Si voleu contractar o demanar informació sobre els serveis professionals que ofereix l’SMC, només cal que ompliu el formulari de contractació de serveis del catàleg

Per qualsevol consulta et pots adreçar a comercial.meteocat@gencat.cat

(*) Les tarifes dels serveis i dels productes han estat aprovades pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya. Les tarifes no inclouen l’IVA.

Puja

Dades de la Xarxa de Radars Meteorològics (XRAD)

L’ SMC disposa de quatre radars integrats en la Xarxa de Radars del Servei Meteorològic de Catalunya (XRAD). La XRAD està dissenyada per a proporcionar estimacions quantitatives de pluja de gran interès meteorològic i hidrològic. Aquests radars són de tipus Doppler i operen en banda C. La XRAD està formada pel radar de Vallirana, el radar de Puig d’Arques, el radar de la Panadella i el radar de Tivissa-Llaberia i proporciona informació cada 6 minuts.

Formes d’accés a les dades

1. Web

Cada 6 minuts es procedeix a actualitzar la imatge de la reflectivitat enregistrada per la Xarxa de Radars.

2. Ginys

Els ginys són petites aplicacions que poden ser incrustades a les pàgines web, per mostrar, en aquest cas, la última imatge radar.

3. Enviaments personalitzats

El servei permet accedir a diferents productes radar a temps real de la imatge composta i/o de la imatge individualitzada dels radars de l’SMC, dels següents productes:

  • Reflectivitat
  • Productes derivats: VIL, TOP, CAPPI, PPI i/o la precipitació estimada, entre d’altres en el format propi de l’SMC o bé com a dades georeferenciades en format GIS

Contractació i tarifes*

Si voleu contractar o demanar informació sobre els serveis professionals que ofereix l’SMC, només cal que ompliu el formulari de contractació de serveis del catàleg

Per qualsevol consulta et pots adreçar a comercial.meteocat@gencat.cat

(*) Les tarifes dels serveis i dels productes han estat aprovades pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya. Les tarifes no inclouen l’IVA.

Tarifes del servei

Les tarifes corresponents a imatges i productes radar són:

ProducteTarifa explotació*Tarifa difusió*
Imatge reflectivitat radar (JPG o PNG)0,0213 €/imatge0,0321 €/imatge
Tramesa imatge reflectivitat (JPG o PNG)153,82 €/mes231,25 €/mes
Tramesa camp reflectivitat (format TIF) 573,62 €/mes717,10 €/mes
Tramesa producte derivat amb freqüència horària721,34 €/mes901,68 €/mes
Tramesa producte derivat amb freqüència diària126,23 €/mes156,00 €/mes

Pels serveis contractats per un període inferior a un any es procedirà a cobrar un servei d’alta de 159 €.

(*) Per alguns servei es distingeixen els següent tipus de tarifes en funció de la finalitat comercial per a la qual estigui destinada la contractació del producte i/o servei, sent:

Tarifa d’explotació: s’aplica a aquells casos on les dades tenen una finalitat comercial, però prèviament hi ha un procés de transformació.

Tarifa de difusió: s’aplica a aquells casos on l’activitat econòmica del tercer es basa en la difusió de la dada meteorològica facilitada.

Puja