Recerca i divulgació clima

Projectes de recerca

Projectes de recerca

Accés als principals projectes on treballa o ha treballat l'Àrea de Climatologia

El canvi climàtic al Pirineu

El canvi climàtic al Pirineu

Evolució del clima al Pirineu des de 1950 (projectes OPCC i CLIM'PY)

Publicacions clima

Publicacions

Articles, pòsters i treballs d'investigació amb participació de l'Àrea de Climatologia

Butlletí informatiu

Butlletí informatiu

Butlletins de l'Àrea de Climatologia amb informació trimestral de la seva activitat (2014-2022)

Divulgació climàtica

Divulgació climàtica

Productes i eines per a difondre el coneixement climàtic