Recerca i divulgació

Projectes de recerca

Projectes de recerca

Accés als principals projectes on treballa o ha treballat l'Àrea de Climatologia

Publicacions

Publicacions

Articles, pòsters i treballs d'investigació amb participació de l'Àrea de Climatologia

Butlletí informatiu

Butlletí informatiu

El Butlletí de l'Àrea de Climatologia amb informació trimestral de la seva activitat

Divulgació climàtica

Divulgació climàtica

Productes i eines per a difondre el coneixement climàtic