Distribució territorial de llindars

Llindar de vent

El llindar de vent s’ha definit per comarques analitzant la perillositat a partir de la freqüència de superació de certs llindars de ratxa màxima de vent.

Mapa de Catalunya amb la representació del llindar de vent per comarques

Trobareu més informació del procés de definició dels llindars a la pàgina del Pla Vencat del Departament d’Interior.

Puja

Llindar de fred

El percentil 2 d’una estació meteorològica automàtica (EMA) és el valor estadístic que deixa per sota el 2% de les temperatures mínimes diàries més baixes de la sèrie estudiada (en aquest cas, el període de desembre a març dels últims 10 anys). Per tant, només el 2% de dies de tota la mostra la temperatura mínima en els mesos més freds ha estat inferior a aquest valor. Un cop coneixem el percentil 2 de la temperatura mínima de totes les EMA estudiades, es pot interpolar per mètodes cartogràfics un valor del percentil 2 per cada punt del territori com es mostra en el mapa i en la taula següents.

Mapa de Catalunya amb la representació del percentil 2 de temperatura mínima
Puja

Llindar de calor

El percentil 98 d’una estació meteorològica automàtica (EMA) és el valor estadístic que deixa per sobre el 2% de les temperatures màximes diàries més altes de la sèrie estudiada (en aquest cas, el període de juny a agost dels últims 10 anys). Per tant, només el 2% de dies de tota la mostra la temperatura màxima en els mesos d’estiu ha estat superior a aquest valor. Un cop coneixem el percentil 98 de la temperatura màxima de totes les EMA estudiades, es pot interpolar per mètodes cartogràfics un valor del percentil 98 per cada punt del territori com es mostra en el mapa i la taula següents.

Mapa de Catalunya amb la representació del percentil 98 de temperatura màxima
Puja

Llindar de calor nocturna

Els avisos de calor nocturna estan en proves a partir de l’estiu del 2023.

El percentil 98 d’una estació meteorològica automàtica (EMA) és el valor estadístic que deixa per sobre el 2% de les temperatures mínimes diàries més altes de la sèrie estudiada (en aquest cas, el període de juny a agost dels últims 10 anys). Per tant, només el 2% de dies de tota la mostra la temperatura mínima en els mesos d’estiu ha estat superior a aquest valor. Un cop coneixem el percentil 98 de la temperatura mínima de totes les EMA estudiades, es pot interpolar per mètodes cartogràfics un valor del percentil 98 per cada punt del territori com es mostra en el mapa i la taula següents.

Mapa de Catalunya amb la representació del percentil 98 de temperatura mínima
Puja