Distribució territorial de llindars

Llindar de vent

El llindar de vent s’ha definit per comarques analitzant la perillositat a partir de la freqüència de superació de certs llindars de ratxa màxima de vent.

Mapa de Catalunya amb la representació del llindar de vent per comarques

Trobareu més informació del procés de definició dels llindars a la pàgina del Pla Vencat del Departament d’Interior.

Puja

Llindar de fred

El llindar de fred intens és diferent per cada punt de Catalunya i correspon al percentil 2 de la temperatura mínima diària de desembre a març al llarg dels últims 10 anys. Això significa que només s’ha assolit una temperatura inferior a aquest valor el 2% de dies del període considerat. Primer es calcula el valor del llindar per les estacions automàtiques de la XEMA i manuals de la XOM i a continuació es fa una interpolació per mètodes cartogràfics que permet obtenir els valors per cada punt de Catalunya, que es mostren al mapa i la taula següents.

Mapa de Catalunya amb la distribució territorial del llindar de fred
Puja

Llindar de calor

El llindar de calor intensa és diferent per cada punt de Catalunya i correspon al percentil 98 de la temperatura màxima diària de juny, juliol i agost al llarg dels últims 10 anys. Això significa que només s’ha assolit una temperatura superior a aquest valor el 2% de dies del període considerat. Primer es calcula el valor del llindar per les estacions automàtiques de la XEMA i manuals de la XOM i a continuació es fa una interpolació per mètodes cartogràfics que permet obtenir els valors per cada punt de Catalunya, que es mostren al mapa i la taula següents.

Mapa de Catalunya amb la distribució territorial del llindar de calor
Puja

Llindar de calor nocturna

El llindar de calor nocturna intensa és diferent per cada punt de Catalunya i correspon al percentil 98 de la temperatura mínima nocturna de juny, juliol i agost al llarg dels últims 10 anys. Això significa que només s’ha mesurat una temperatura mínima nocturna superior a aquest valor el 2% de dies del període considerat. Primer es calcula el valor del llindar per les estacions automàtiques de la XEMA i manuals de la XOM i a continuació es fa una interpolació per mètodes cartogràfics que permet obtenir els valors per cada punt de Catalunya, que es mostren al mapa i la taula següents.

Mapa de Catalunya amb la distribució territorial del llindar de calor nocturna
Puja