Definició

Gènere de núvols mitjans que formen sovint bancs amb formes de lloses o de masses globulars aplanades i disposades d’una manera regular. Els elements menors són petits i prims i presenten irisacions a les vores.

Estan constituïts per gotes d’aigua, principalment, tot i que a molt baixes temperatures també estan formats per cristalls de glaç.

Poden aparèixer alhora en altures i nivells diferents, sempre en el límit comprès entre els 2 i els 6 km a la seva base.

En associar-se amb molts altres gèneres, el temps que es pot esperar després del seu pas pot ser molt variat. En general, si són aïllats, l’evolució serà cap al bon temps.

Consells per a l’observació

Són els núvols més usuals en els cels del país. La seva gran diversitat de forma i mida, i el fet que tant poden aparèixer isolats com en grups homogenis o de formes diverses ho poden explicar.

Tenen una mida aparent entre 1º i 5º.

Quan la vora o bé una part prima i translúcida passa davant del sol o la lluna, apareix a l’entorn de l’astre una corona. Rarament produeixen precipitacions, que seran febles i de curta durada.

Fotografies

Altocúmuls
Gèneres de núvols Altocúmuls. Autor: Josep Pareta