Definició:

Fenomen òptic que consisteix a veure els objectes llunyans com si es reflectissin per sota d’aquests sobre un llac imaginari (miratge directe), o per sobre com si l’objecte tingués un mirall a dalt (miratge invers, també anomenat Fata Morgana per la gent de mar).

En dies de forta irradiació, a l’estiu gairebé sempre, el fenomen es produeix per l’escalfament de les capes d’aire en contacte immediat amb el sòl; aquest escalfament les fa menys denses i així un raig de llum que prové d’un objecte elevat i va cap al sòl, va variant la seva trajectòria per efecte de la refracció.

Consells per a l’observació:

És un fenomen força habitual en dies molt calorosos a zones seques i sovint es pot veure sobre l’asfalt de les carreteres.

Fotografies

Miratge
Fenòmens òptics Miratge. Autor: Carles Illa