Definició

Descàrrega elèctrica lluminosa que té lloc a l’atmosfera, és d’intensitat feble o moderada i emana d’objectes situats elevats a la superfície (parallamps, pals de vaixells, antenes) o directament enlairats (ales d’avions). Aquesta descàrrega pot durar un temps.

El fenomen s’observa quan el camp elèctric en les proximitats de la superfície dels objectes és força intens i es pot veure que s’origina en qualsevol aresta o element sortint dels edificis.

Es manifesten com a plomalls acolorits, molt més grans quan l’electricitat és positiva, que quan és negativa.

Consells per a l’observació

S’observa principalment a l’hivern, en nits de tempesta, i són més freqüents als cims de les muntanyes.

Si es presenta en un sol plomall lluminós rep el nom d’helena.

Quan els núvols són a molt poca alçada, va acompanyat d’un so d’espurneig.

Fotografies

Foc de Sant Elm
Meteors relacionats amb la precipitació Foc de Sant Elm. Autor: David Jessop