Instruccions per a l’anotació dels fenòmens de reducció de la visibilitat

Quan la visibilitat a tot l’horitzó, o a una part, per petita que sigui, sigui inferior a 1 km, s’ha d’anotar sempre com a boira.

Quan la reducció de visibilitat és superior a 1 km i inferior a 10 km a tot l’horitzó, o a una part, per petita que sigui, s’anotarà boirina, calitja o fums, segons correspongui en cada cas.

Si la visibilitat és reduïda, però superior als 10 km, no s’ha d’anotar boira, boirina, calitja ni fums.

Pot donar-se el cas que en el moment de realitzar una observació meteorològica la visibilitat a part de l’horitzó sigui inferior a 1 km i a una altra part estigui compresa entre 1 i 10 km. En aquests casos, s’anotaran els dos fenòmens: boira i boirina.

Boira baixa
Boira baixa amb estratocúmuls al damunt. Autora: Teresa Llena
Boira gebradora i pluja gelant
Boira gebradora i pluja gelant. Autor: Eliseu Vilaclara
Cortines de precipitació
Cortines de precipitació que dificulten la visibilitat. Autor: Jordi Bober