Fenòmens superficials i de reducció de la visibilitat