Definició:

Són gotes d’aigua o partícules molt higroscòpiques (amb molt contingut d’aigua) que floten en l’aire i que redueixen la visibilitat horitzontal en la superfície.

La visibilitat és superior a 1 km i inferior als 10 km, perquè les gotetes d’aigua en suspensió són més petites i es troben més disperses que en la boira.

Consells per a l’observació:

La seva coloració és grisenca, tret que la distingeix sovint de la boira veritable. La humitat relativa és igual o superior al 70% en terres interiors i del 80% en la costa o zones molt influïdes per la presència del mar o grans masses d’aigua.

Sovint és difícil distingir la calitja de la boirina, tot i que les petites diferències de coloració hi poden ajudar, no és del tot fiable la diferència de color.

El més fiable és disposar d’aparell enregistrador d’humitat relativa. En cas contrari, hi poden haver altres signes que puguin resoldre el dubte, per exemple l’existència de núvols baixos (si són estrats, millor) que és senyal que el fenomen observat és la boirina.

La boirina sovint esdevé un estadi intermedi cap a la formació o la dispersió de la boira. Aquest fenomen es pot observar gairebé durant tot l’any i a bona part de la geografia catalana.

Fotografies

Boirina
Fenòmens de reducció de visibilitat Boirina. Autor: Miquel Comas