Els núvols especials i particularitats suplementàries d’alguns gèneres

Els tipus de núvols que es defineixen a continuació els ha d’anotar l’observador en un dels 10 gèneres ja definits, triant el que sigui més similar o amb el que sigui associat, tot i que cal anotar com a observació el seu origen o característica específica.

Tipus Característiques
Núvols nacrats S’assemblen als cirrus i altocúmuls lenticulars, però es troben a major altura (entre 21 i 30 km, aproximadament).
Tenen una coloració blanca intensa i opaca amb irisacions molt marcades, com el nacre.
Són molt rars i només s’han vist a l’hemisferi nord i  en latituds superiors a les nostres.
Núvols noctilucents Semblen cirrus molt prims, amb matisos blavosos o platejats, de vegades ataronjats o vermellosos, però destacant sobre el fons fosc del cel nocturn.
Es troben a alçades entre 75 i 90 km i són visibles rarament, normalment a l’hemisferi nord i a latituds per sobre de Catalunya.
Esteles de condensació Es tracta de núvols que es formen com a rastre del avions a reacció quan l’aire allà per on passen està prou fred i humit. Són deguts a la refrigeració dels gasos d’escapament que tenen un alt contingut de vapor d’aigua.
En volar els avions habitualment per sobre dels 6.000 metres, es formen a l’altura dels núvols alts, amb els quals es poden confondre. S’han d’anotar amb el nom del gènere de núvol alt que més s’assemblin.
Poden donar lloc a fenòmens d’halo.
Núvols d’incendis o pirocúmuls Són núvols densos, foscos, de ràpida formació i sovint de marcat desenvolupament vertical originats pels productes de combustió de grans incendis.
El seu aspecte és molt similar als cúmuls, però habitualment força més foscos.
Núvols d’erupcions volcàniques Constituïts per partícules sòlides de diverses grandàries, sovint contenen gran quantitat de vapor d’aigua i produeixen precipitacions.
En formar-se, tenen un aspecte de núvols cumuliformes de ràpid desenvolupament. Amb el temps, a les grans erupcions, arriben a estratificar-se a grans altures i romandre força temps, ocupant amplis territoris.
Mammatus Núvols que presenten bases amb formes arrodonides, nombroses, penjants i de grandària similar.
Es presenten en moltes espècies de núvols, més habitualment amb cumulonimbus i també, però, amb estratocúmuls, cúmuls de gran desenvolupament  i cirrus.
Fractostrats Fragments irregulars de núvol, procedents de núvols estratificats. Aquest nom es reserva sempre per a fragments de núvols baixos.
Van associats a processos de forta inestabilitat en cumulonimbus o nimbostrats i també a situacions en què els núvols s’esvaeixen (amb estrats i estratocúmuls), quan s’evaporen per efecte de la radiació solar i l’estabilitat atmosfèrica.
Fractocúmuls Fragments de núvols molt irregulars, procedents de núvols  cumuliformes.
Com en el cas dels fractostrats, es considera un fractocúmul només quan es troba en el nivell baix.
Mammatus
Gèneres de núvols Mammatus. Autor: Alfons Puertas