Definició

Acumulació de flocs de neu sobre el terra o una superfície sòlida que acaba formant una capa esponjosa, uniforme i característicament blanca.

Com a observació meteorològica, la permanència de la neu al terra s’ha de fer constar sempre, fins i tot quan s’ha desfet una part de la superfície, concretament cal fer esment d’aquest fet si la neu cobreix més del 50% de la superfície i cal fer-ho tots els dies que es produeixi aquest fet, tant si ha nevat com no.

Consells per a l’observació

El paisatge cobert de neu adquireix un aspecte singular d’una intensa blancor.

Se suavitzen o desapareixen els relleus del terra i s’esmorteeixen totes les ombres.

La presència de vent pot provocar la formació de congestes de neu i acumulacions irregulars a causa d’aquest fenomen.

Cal informar, igualment, del gruix mitjà de l’entorn immediat de l’observador pres en diferents indrets significatius del voltant.

Fotografies

Neu sobre el terra
Meteors relacionats amb la precipitació Neu sobre el terra. Autor: Albert Aguirre