Definició:

Es tracta d’un grup de fenòmens òptics que consisteixen en cercles al voltant del Sol o la Lluna i que es deuen a la refracció o reflexió de la llum quan passa a través dels cristalls de glaç en suspensió a l’atmosfera. No es produeixen, doncs, en núvols constituïts per gotes d’aigua líquida.

El més habitual és el cercle lluminós de 22º de radi a l’entorn del Sol o de la Lluna. Un altre que es pot veure de vegades és un halo de 46º de radi, menys lluminós i concèntric amb el primer.

En rares ocasions es poden observar fenòmens òptics en forma de columna lluminosa blanca situada en la vertical del Sol o de la Lluna, o arcs tangents a l’halo circular en la part superior o inferior. En tots dos casos, aquests fenòmens també s’anomenen halos.

Quan aquest fenomen es forma per refracció de la llum del Sol pot mostrar colors de l’espectre cromàtic, mentre que els fenòmens d’halo produïts per la llum de la Lluna són sempre blancs.

Consells per a l’observació:

La seva forma circular i lluminosa al voltant del Sol i de la Lluna el fa molt característic i distingible.

Els núvols alts als quals van associats els halos són els cirrostrats, gairebé sempre, la qual cosa ajuda a diferenciar aquests núvols dels altostrats, als quals els halos són gairebé inexistents.

A banda dels cirrostrats, també es poden veure halos esporàdicament amb cirrus, i amb temperatures baixes s’han arribat a identificar amb el cel cobert d’estrats prims.

Fotografies

Corona solar
Fenòmens òptics Halo solar. Autor: Manel Dot