Definició

Precipitació uniforme de neu a mig fondre o de neu i aigua barrejades.

Des de la nevada seca fina fins a la pluja, hi ha tots els graus de transició: cristalls humits, flocs molls d’aigua o neu barrejada amb aigua líquida.

De la mateixa manera que la pluja i la neu ordinària, l’aiguaneu pot caure de manera contínua o en forma de xàfec.

Els gèneres de núvols que poden donar aquest meteor són els altostrats, nimbostrats, estratocúmuls i cumulonimbus; ocasionalment també es pot desprendre d’un cúmul.

Consells per a l’observació

Precipitació a voltes espessa i amb tonalitat lletosa. La temperatura de l’aire generalment se situa lleugerament per sobre dels 0º C.
Es pot observar a simple vista la presència d’aigua i cristalls de glaç, especialment quan impacten sobre la superfície.

Fotografies

Aiguaneu
Meteors relacionats amb la precipitació Aiguaneu. Autor: Josep Pascual