Observacions de l’estat de la mar

Observacions de l’estat de la mar

En el quadre següent es detalla l’Escala de Douglas de definició de l’estat de la mar, com a mètode estandarditzat admès internacionalment d’informació sobre l’alçada de les onades.

Grau Català Alçada de les onades Símbol usat al web Descripció
0 mar plana 0 m mar plana Mar llisa com un mirall
1 mar arrissada 0-10 m mar arrissada Petites onades que no arriben a trencar
2 marejol 10 – 50 cm marejol Onades curtes però ben  marcades, comencen a trencar-se les crestes
3 maror 0.5 – 1.25 m maror Augmenta l’onatge dificultant la navegació d’embarcacions petites sense coberta. Onades llargues amb puntes d’escuma blanca. En trencar produeixen una remor que s’extingeix ràpidament
4 forta maror 1.25 – 2.5 m forta maror La mida de les onades impossibilita navegar de forma segura a les petites embarcacions sense coberta. Onades més llargues amb crestes d’escuma blanca per tot arreu. La mar trenca amb una remor constant
5 maregassa 2.5 – 4 m maregassa L’escuma on trenquen les onades és arrossegada en la direcció del vent i cobreix una gran superfície. Augmenta la broma marina. Onades altes. La mar, en trencar produeix una remor sorda
6 mar brava 4 – 6 m mar brava La mar s’esvalota. L’escuma blanca que es forma en trencar les crestes s’aglomera en bancs. La broma marina dificulta la visibilitat
7 mar desfeta 6 – 9 m mar desfeta Augmenta l’alçada i la longitud de les onades i les seves crestes. L’escuma s’aglomera en bandes estretes en la direcció del vent
8 mar molt alta 9 – 14 m mar molt alta Onades grans sense direcció determinada. Les embarcacions de petit i mitjà tonatge es perden de vista. Onades amb llargues crestes bolcant en cascades. La mar adquireix un aspecte blanquinós
9 mar enorme > 14 m mar enorme L’aire s’omple d’escuma i broma marina. Mar blanca, visibilitat quasi nul·la. Les embarcacions es perden de vista en el si de les onades. La remor és forta i ensordidora. L’aire és ple de minúscules gotetes d’aigua.
Onada picant amb una roca
Estat de la mar. Autor: Sergi Corral