Els halos, corones i fenòmens associats

En el quadre següent es fa un resum d’aspectes que poden ajudar a identificar aquests fenòmens òptics i, alhora, els gèneres de núvols amb els quals es donen:

Fenomen Característica Gènere de núvol en la qual és habitual el fenomen Altres gèneres de núvols en els quals es pot trobar
Halo Es pot veure en núvols constituïts per cristalls de glaç, mai per gotes d’aigua. Cirrostrats Cirrus i estrats prims (en aquests últims amb temperatures baixes)
La seva mida és sempre la mateixa
L’habitual té una amplada de 22º. Sovint n’hi ha un segon de 46º de radi, concèntric del primer
El contorn de l’halo sempre està ben definit
Corona Sempre visibles en núvols formats per gotes d’aigua líquida Altocúmuls Altostrats, estrats i cirrocúmuls
Molt més petits que l’halo, no arriben ni a la meitat de radi.
El contorn sovint és molt difús
Irisació  Visible en núvols cumuliformes Cirrocúmuls Rarament en Estratocúmuls molt prims
Altocúmuls, en les vores més primes
Parheli Associat a l’halo Cirrostrats Altocúmuls
Parheli i halo solar
Fenòmens òptics Parheli i halo solar. Autor: Sergi Corral
Corona solar.
Corona solar. Autor Carles Illa
Irisacions
Fenòmens òptics Irisacions. Autor: Alfred Mariné