Definició:

Coloració semblant a la de l’iris de l’ull que adquireixen alguns núvols mitjans o alts.
Es considera que es produeix per difracció de la llum solar o lunar, en rasar les gotes líquides o els cristalls de glaç.
Les irisacions són habituals en els cirrocúmuls i en les vores més primes dels altocúmuls. Rarament es poden observar en estratocúmuls molt prims.

Consells per a l’observació:

Els colors apareixen barrejats o amb bandes sensiblement paral•leles als contorns dels núvols.
Els colors que hi dominen són el verd i el rosa, sovint amb matisos pastel.

Fotografies

Irisació
Fenòmens òptics Irisació. Autor: Sergi Corral