Diferències entre gèneres de núvols similars

 

Gèneres de núvols implicats Diferències apreciables
Cirrocúmuls (Cc) amb altocúmuls (Ac) Els cirrocúmuls no formen ombra, els altocúmuls sí
Els cirrocúmuls tenen una mida aparent de com a màxim un grau. La mida dels altocúmuls està compresa entre 1º i 5º
Els cirrocúmuls deixen passar la llum del sol, els altocúmuls són opacs
Cirrostrats (Cs) amb altostrats (As) Els cirrostrats no formen ombra, els altostrats, sí
Els cirrostrats formen halos, els altostrats, mai
Nimbostrats (Ns) amb altostrats (As) Els nimbostrats tenen la base més fosca i sense contorns diferenciats, amb aspecte mullat, a causa de les columnes de precipitació que no arriben a la superfície
Cumulonimbus (Cb) amb cúmuls (Cu) (vistos des de sota) El cumulonimbus és més extens i més fosc. També es poden diferenciar pel tipus de precipitació a què donen lloc
Cumulonimbus (Cb) amb cúmuls (Cu) (vistos en perspectiva) La forma dels cúmuls amb protuberàncies es manté en tota la seva estructura vertical i horitzontal i no tenen la part superior fibrosa com els cumulonimbus
Cumulonimbus (Cb) amb nimbostrats (Ns) (vistos des de sota) Pel tipus de precipitació a què donen lloc. En forma violenta, discontínua i acompanyada, de vegades, per tempestes o calamarsa en els cumulonimbus i  en forma pausada  i contínua en els nimbostrats
Nimbostrats (Ns) amb estrats (St) Els nimbostrats donen lloc a precipitacions contínues i homogènies. Els estrats només produeixen pluges febles
Els estrats tenen els contorns ben definits, els nimbostrats no els tenen i hi pengen columnes de precipitació
Altocúmuls (Ac) amb estratocúmuls (Sc) El diàmetre dels altocúmuls no acostuma a superar els 5º, el dels estratocúmuls és sempre superior als 5º
Estratocúmuls (Sc) amb cúmuls (Cu) Els estratocúmuls tenen poc gruix, en canvi, els cúmuls són de força desenvolupament vertical
 
 
Cirrus
Gèneres de núvols Cirrus. Autor: Josep Pareta
Altocúmul lenticular
Gèneres de núvols Altocúmul lenticular. Autor: Lluís Regincós
De cúmuls a cumulonimbus
Gèneres de núvols Cúmuls en procés de transformació en cumulonimbus. Autor: Sergi Corral