Definició

Precipitació de grans de glaç, blancs i opacs, de la mateixa estructura que la neu.

Els grànuls són esfèrics i de vegades cònics. El seu diàmetre oscil·la entre 1 i 5 mm. Si cauen sobre un terreny dur, reboten i sovint es trenquen.
Aquest tipus de precipitació sovint precedeix o acompanya les nevades ordinàries.

En alguns indrets se la coneix amb el nom de neu rodona.

El calabruix també es pot identificar com a neu granulada.

Consells per a l’observació

En dipositar-se sobre una superfície sòlida, té l’aspecte de boletes de suro blanc que de vegades es trenquen.

Aquest fenomen es produeix a l’hivern i a començaments de la primavera en el nostre país.

Es pot observar a temperatures de fins a 7º C a causa de la densitat superior que presenta respecte de la neu, la qual cosa fa que caigui més ràpidament. La menor superfície de la neu granulada dificulta la seva fusió.

Fotografies

Neu granulada
Meteors relacionats amb la precipitació Neu granulada. Autor: Jordi Toda