Definició

Precipitació en forma líquida, les gotes de la qual es congelen en el moment de tocar el sòl o els objectes de la superfície.

Es tracta, doncs, de precipitació en forma d’aigua líquida en subfusió (temperatura inferior a 0º C) que en contacte amb el terra es congela immediatament, o de pluja ordinària que cau sobre una superfície extraordinàriament freda que fa que també es congeli tan bon punt toca aquesta superfície.

El resultat és sempre la formació d’una pel•lícula uniforme de glaç homogeni i transparent.

Consells per a l’observació

La congelació de l’aigua que precipita es produeix de manera instantània i forma un capa de glaç que es pot confondre amb una glaçada ordinària si no s’ha observat la precipitació. Si l’aigua es congela un temps després d’haver precipitat, encara que sigui breu, no és veritable pluja gelant.

La trobem damunt d’elements més o menys cilíndrics (branques d’arbres, cables de telèfon o elèctrics, …), que es poden arribar a trencar a causa de l’acumulació i el consegüent pes del glaç.

Fotografies