Les observacions de la força del vent

En el quadre adjunt apareix detallada l’Escala de Beaufort definida, en un principi, per a la mesura del vent en alta mar i que ha esdevingut el mètode més utilitzat per a la mesura no instrumental de la velocitat mitjana del vent.

Valor Denominació m/s Kt (nusos) Km/h Descripció
0 calma 0 – 0.2 menys d’1 0 – 2 El fum puja verticalment
1 ventolina 0.3 – 1.5 1 – 3 2 – 6 El fum indica la direcció del vent. Gairebé no es mouen les fulles més altes.
2 vent fluixet 1.6 – 3.3 4 – 6 7 – 11 Es mouen les fulles dels arbres, es comencen a moure els molins. El vent se sent a la cara. Branques i fulles es poden sentir lleugerament.
3 vent fluix 3.4 – 5.4 7 – 10 12 – 19 Les fulles se sacsegen, onegen les banderes. Les fulles seques són aixecades del terra.
4 vent moderat 5.5 – 7.9 11 – 16 20 – 29 S’aixeca pols i papers, se sacsegen les capçades dels arbres.
5 vent fresquet 8.0 – 10.7 17 – 21 30 – 39 Petits moviments dels arbres, superfície dels llacs ondulada.
6 vent fresc 10.8 – 13.8 22 – 27 40 – 50 Es mouen les branques grans dels arbres amb facilitat i constantment, es té dificultat per mantenir obert el paraigua.
7 vent fort 13.9 – 17.1 28 – 33 51 – 61 Es mouen els arbres grans, es té dificultat per caminar contra el vent
8 temporal 17.2 – 20.7 34 – 40 62 – 74 Es trenquen les copes dels arbres i les branques petites. La circulació de persones és dificultosa.
9 temporal fort 20.8 – 24.4 41 – 47 75 – 87 Danys en els arbres, és impossible caminar contra el vent. Pot trencar-se alguna primera teula dels terrats i teulats.
10 temporal molt fort 24.5 – 28.4 48 – 55 88 – 101 Arbres arrencats, es produeixen danys en les estructures de les construccions.
11 temporal violent 28.5 – 32.6 56 – 63 102 – 117 Danys considerables en construccions, teulades i arbres.
12 huracà més de 32.7 més de 64 més de 118 Destruccions abundants, qualsevol estructura en pot quedar afectada.